Kronprinsessan beskyddare av Rosa Bandet

Tisdagen den 8 september gav Kronprinsessan företräde för Cancerfonden på Kungl. Slottet. Kronprinsessan är officiell beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2015 som pågår under oktober månad.

Kronprinsessan är beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2015.

Kronprinsessan är beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2015. Foto: Cancerfonden

Under mötet berättade Alexandra von Melen, Stefan Bergh, Aina Törnblom, Andrea Björsell och Rasmus Signeul, från Cancerfonden, om läget för svensk cancerforskning i dag samt informerade om årets Rosa Bandet-kampanj.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor, drygt 7.800 kvinnor får diagnosen varje år i Sverige. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas, men viktiga 20 procent återstår.

Rosa Bandet-kampanjen pågår under hela oktober månad och syftar till att bekämpa bröstcancer genom att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om sjukdomen och väcka opinion. Kampanjen genomförs i höst för 13:e året i rad.

Läs mer om Rosa Bandet och om Cancerfonden