Drottningen besöker Washington DC och New York

Måndagen den 21 till fredagen den 25 september besöker Drottningen Washington DC och New York. Drottningen deltar bland annat i styrelsemöten med Mentor International och World Childhood Foundation samt besöker FN.

Drottningen mötte elever från Cesar Chavez-skolan. En skola i Washington som arbetar med mentorprogram som syftar till att ge barn och unga en framtidstro och därigenom göra valet att avstå från våld och droger.

Drottningen mötte elever från Cesar Chavez-skolan. En skola i Washington som arbetar med mentorprogram som syftar till att ge barn och unga en framtidstro och därigenom göra valet att avstå från våld och droger. Foto: Erik Ottosson/Embassy of Sweden

Washington DC

Måndag 21 september

Besöket i USA inleddes på måndagskvällen då ambassadör Björn Lyrvall gav en middag för Mentorsponsorer på svenska residenset.

Tisdag 22 september

På förmiddagen deltog Drottningen i Mentor Internationals styrelsemöte.

Mentor arbetar på gymnasieskolor i utsatta områden i Washington DC och Drottningen träffade under eftermiddagen adepter och mentorer som går på mentorprogrammet i Cesar Chavez-skolan. Drottningen fick tillfälle att lyssna till elevers berättelser om erfarenheter av droger.

Under kvällen ägde Mentor Internationals galamiddag rum på Mayflower Hotel. Drottningen höll tal och berättade om hur Mentor kommit att bli en ledande internationell organisation i arbetet med att förhindra droganvändning och missbruk hos barn och ungdomar. I sitt tal sade Drottningen:

Det finns så mycket mer vi kan göra tillsammans för att hjälpa våra ungdomar att bli friska och fullt bidragande medlemmar av världssamfundet.

H.M. Drottningen

Linda Zachrison, kulturråd i Washington, guidar Drottningen genom utställningen om Ingrid Bergman som visas på House of Sweden under hösten.

Linda Zachrison, kulturråd i Washington, guidar Drottningen genom utställningen om Ingrid Bergman som visas på House of Sweden under hösten. Foto: Erik Ottosson/Embassy of Sweden

Drottningen under galamiddagen på Mayflower.

Drottningen under galamiddagen på Mayflower. Foto: Mentor International

New York

Onsdag 23 september

Under första dagen i New York deltog Drottningen i World Childhood Foundations styrelsemöte.

Torsdag 24 september

Torsdagen inleddes med ett möte på FN. Ämnet var United Nations Special Event on Children's Wellbeing and the Sustainable Development Goals och värdar för mötet var World Childhood Foundation och Mentor International.

Vid mötet talade Drottningen och poängterade att ett av de globala hållbarhetsmål som skulle klubbas vid FN-toppmötet i New York under fredagen kräver det som World Childhood Foundation har drivit i mer än 15 år; mål 16.2: Stoppa övergrepp, exploatering, människohandel och alla former av våld och tortyr mot barn.

Under kvällen närvarade Drottningen, tillsammans med Drottning Rania av Jordanien, vid World Childhood Foundations Thank You-gala.

Drottning Rania av Jordanien och Drottningen anländer till World Childhood Foundations gala på Plaza Hotel i New York.

Drottning Rania av Jordanien och Drottningen anländer till World Childhood Foundations gala på Plaza Hotel i New York. Foto: Pontus Höök/TT

Fredag 25 september

På fredagen närvarade Drottningen tillsammans med bland andra statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström vid öppnandet av den allmänna debatten i FN:s generalförsamling där påve Franciskus talade.

Under eftermiddagen deltog Drottningen i World Childhood Foundations International Council Meeting.

Dagen avslutades med statsminister Stefan Löfvens mottagning på FN.

Mentor International

Mentor är en världsledande organisation inom drogprevention. Drottningen grundade stiftelsen 1994 tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO).

Mentor International är en internationell paraplyorganisation i vilken Mentor Sverige ingår i och samverkar med. Organisationen finns också i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Tyskland och Baltikum, och har genomfört projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.

Sedan starten har Mentor nått över 2,5 miljoner barn och ungdomar.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Stiftelsen instiftades 1999 och arbetar för allas rätt till en barndom. Arbetet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende.

Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder.