Kungen och Kronprinsessan besökte Migrations­verket i Vänersborg och vuxen­utbildning i Uddevalla

Torsdagen den 24 september besökte Kungen och Kronprinsessan Restad gård i Vänersborg som är Migrationsverkets största asylboende i Sverige samt Uddevalla kommuns vuxenutbildning.

Kungen och Kronprinsessan besökte Kumlienskolan i Vänersborg som har verksamhet för barn som väntar på uppehållstillstånd.

Kungen och Kronprinsessan besökte Kumlienskolan i Vänersborg som har verksamhet för barn som väntar på uppehållstillstånd. Foto: Adam Ihse/TT

Dagen inleddes i Vänersborg där landshövding Lars Bäckström och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson berättade om det aktuella läget i länet när det gäller flyktingmottagande och integration.

Därefter besöktes Restad gård som är Migrationsverkets största asylboende i Sverige. Kungen och Kronprinsessan fick bland annat veta mer om verksamheten och träffa en syrisk familj som nyligen fått uppehållstillstånd.

En mängd frivilligorganisationer, idrottsföreningar och studieförbund är aktiva på Restad gård. Här anordnas språkkurser som blandas med idrottsaktiviteter, praktiska informationsträffar och kulturaktiviteter. Kungen och Kronprinsessan träffade Adnan från supportgruppen som berättade om arbetet med att stödja nyanlända och främja integration. Supportgruppen är helt ideell och har bildats av de asylsökande själva.

På Restad gård bedriver en rad frivilligorganisationer aktiviteter för de asylboende.

På Restad gård bedriver en rad frivilligorganisationer aktiviteter för de asylboende. Foto: Adam Ihse/TT

I anslutning till Restad gård ligger Kumlienskolan som har verksamhet för barn som väntar på uppehållstillstånd. Kungen och Kronprinsessan fick en presentation av skolan och besökte ett par av klassrummen.

Eftermiddagen i Uddevalla började med ett besök på fordon- och svetsutbildningarna vid Uddevalla vuxenutbildning där elever berättade om tidigare erfarenheter, vad de hoppades med utbildningen och hur integrationen fungerar till exempel när det gäller språket på yrkesområdet.

Kungen och Kronprinsessan mötte elever vid fordon- och svetsutbildningarna.

Kungen och Kronprinsessan mötte elever vid fordon- och svetsutbildningarna. Foto: Adam Ihse/TT

Uddevalla vuxenutbildning samverkar med Arbetsförmedlingen, olika branschorganisationer och det lokala näringslivet. I dag ges kurser på skolan motsvarande grundskoleutbildning, allmänna gymnasiala kurser, yrkesinriktade kurser och utbildningar, svenska för invandrare och yrkeshögskoleutbildningar.

Utbildningarna är konkreta exempel på hur integrationen fungerar i praktiken.

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken. Migrationsverket har verksamhet i hela Sverige och kontor på ett 40-tal orter.