Kronprinsessan vid Stockholm Resilience Centre och Nationalstadsparken

Onsdagen den 23 september besökte Kronprinsessan Stockholm Resilience Centre för att ta del av forskning kring Östersjöns hälsa och om grönområdens betydelse för storstadsmänniskor.

Kronprinsessan och Sara Borgström vid Stora Skuggans 4H-gård. I bakgrunden syns koloniföreningen. De är exempel på verksamheter som både gör att vi kommer ut i naturen och lär oss om den.

Kronprinsessan och Sara Borgström vid Stora Skuggans 4H-gård. I bakgrunden syns koloniföreningen. De är exempel på verksamheter som både gör att vi kommer ut i naturen och lär oss om den. Foto: Kungahuset.se

Dagen inleddes på Stockholm Resilience Centre (SRC) i Kräftriket där forskningschef Carl Folke hälsade välkommen. Han överlämnade boken Speglingar om människan och biosfären med bilder av Lars Hall och texter om människan i biosfären av Carl, varvat med musikcitat.

Sara Borgström, Kronprinsessan och Thorsten Blenckner under mötet på Stockholm Resilience Centre. Bakom hänger ett foto av Lars Hall.

Sara Borgström, Kronprinsessan och Thorsten Blenckner under mötet på Stockholm Resilience Centre. Bakom hänger ett foto av Lars Hall. Foto: Kungahuset.se

Sedan flera år har SRC samarbetat med konstnärer och institutioner för att sammanföra konst och vetenskap och på så sätt att nå en ny publik och nå ut med forskningen.

Thorsten Blenckner presenterade sin forskning kring Östersjöns hälsa.

Thorsten Blenckner presenterade sin forskning kring Östersjöns hälsa. Foto: Kunghuset.se

Därefter berättade docent Thorsten Blenckner om sin forskning kring Östersjöns hälsa. Han talade om det komplexa i Östersjöforskningen där flera faktorer påverkar ekosystemen, till exempel övergödning, överfiske, miljögifter och klimatförändringar och ibland en kombination av allt.

Thorsten Blenckner presenterade också projektet Baltic Health Index som framöver kommer att bli ett sätt att bedöma Östersjöns hälsa, med fokus på havets förmåga att på ett hållbart sätt leverera ekosystemtjänster och varor som människan är beroende av. Projektet involverar forskare från hela Östersjöregionen. Förhoppningen är att Baltic Health Index ska fungera som ett underlag som gör det lättare för beslutsfattare att ta kloka beslut.

Under turen genom parken passerades Solfångardammen. Här finns bland annat större och mindre vattensalamander och vanlig padda.

Under turen genom parken passerades Solfångardammen. Här finns bland annat större och mindre vattensalamander och vanlig padda. Foto: Kungahuset.se

Förmiddagen fortsatte i Nationalstadsparken och Stora Skuggan. Sara Borgström guidade genom parken och berättade om forskning om naturvärden och grönområdenas betydelse för invånarna i Stockholm.

Det var här i Nationalstadsparken som den urbana forskningen startade för 15 år sedan. I dag omfattar studieområdet hela Stockholm och Mälardalen och har blivit internationellt uppmärksammad. Forskarna tittar på hur naturområden kan vara en tydlig och en självklar del av den moderna staden i framtiden. Naturen i staden, i vår vardag ger en mängd positiva effekter som exempelvis luftrening, plats för rekreation och buller­dämpning.

Framför ”lekeken” i Stora Skuggan: Fredrik Moberg, forskare och kommunikationsrådgivare vid Stockholm Resilience Centre, Kronprinsessan och Sara Borgström, forskare och naturguide.

Framför ”lekeken” i Stora Skuggan: Fredrik Moberg, forskare och kommunikationsrådgivare vid Stockholm Resilience Centre, Kronprinsessan och Sara Borgström, forskare och naturguide. Foto: Kungahuset.se

Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

I fokus står systemens resiliens – deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

Målet är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.