Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Onsdagen den 23 september tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Storbritanniens ambassadör David Seldon Cairns på väg in i Östra valvet, Kungl. Slottet för sin audiens hos Kungen.

Storbritanniens ambassadör David Seldon Cairns på väg in i Östra valvet, Kungl. Slottet för sin audiens hos Kungen. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna var Storbritanniens ambassadör David Seldon Cairns, Islands ambassadör Estrid Brekkan, Sydafrikas ambassadör Faith Doreen Radebe och Bosnien Herzegovinas ambassadör Vesna Cuzic.

Sydafrikas ambassadör Faith Doreen Radebe med följe anländer till Kungl. Slottet. I handen håller hon kreditivbrevet som ska lämnas till Kungen.

Sydafrikas ambassadör Faith Doreen Radebe med följe anländer till Kungl. Slottet. I handen håller hon kreditivbrevet som ska lämnas till Kungen. Foto: Kungahuset.se

Islands ambassadör Estrid Brekkan får hjälp av UD:s introduktör Bertil Roth att kliva ur Hovstallets vagn.

Islands ambassadör Estrid Brekkan får hjälp av UD:s introduktör Bertil Roth att kliva ur Hovstallets vagn. Foto: Kungahuset.se

Bosnien Herzegovinas ambassadör Vesna Cuzic anländer till Kungl. Slottet.

Bosnien Herzegovinas ambassadör Vesna Cuzic anländer till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Sydafrikas ambassadör Faith Doreen Radebe eskorteras av UD:s introduktör uppför trappan från Östra valvet till audiensen med Kungen.

Sydafrikas ambassadör Faith Doreen Radebe eskorteras av UD:s introduktör uppför trappan från Östra valvet till audiensen med Kungen. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Vid högtidliga audienser färdas ambassadörerna med häst och vagn från H.M. Konungens Hovstall till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Vid högtidliga audienser färdas ambassadörerna med häst och vagn från H.M. Konungens Hovstall till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.