Kungen och Prinsparet vid kyrkomötets öppnande

Tisdagen den 22 september närvarade Kungen och Prinsparet vid kyrkomötets högtidliga öppnande i Uppsala.

Under gudstjänsten i Uppsala domkyrka.

Under gudstjänsten i Uppsala domkyrka. Foto: Ola Axman/IBL Bildbyrå

Kyrkomötets öppnande inleddes med en gudstjänst i Uppsala domkyrka under ledning av biskop Johan Tyrberg från Lunds stift.

Efter gudstjänsten hölls tal av bland andra kyrkomötets ordförande Karin Perers, ärkebiskop Antje Jackelén, och den koptisk-ortodoxa kyrkans påve Tawadros II.

Svenska kyrkan och kyrkomötet

Kyrkomötet är svenska kyrkans största beslutande organ och består av 251 ledamöter från hela landet.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,3 miljoner medlemmar. Kyrkomötets ledamöter väljs av medlemmarna, varav 249 väljs i direkta val och de återstående två väljs av de 31 kyrkoråden inom Svenska kyrkan i utlandet.

Läs mer om Kyrkomötet