Prins Daniel i Karlskrona med Prins Daniels Fellowship

Måndagen den 21 september var Prins Daniel och entreprenörerna Sebastian Knutsson, King, Anna Omstedt Lindgren, MedUniverse och Anna Stenberg, Women Executive Search, i Karlskrona för att inspirera unga elever och studenter att våga tro på sina idéer och våga starta företag.

Under dagen i Karlskrona besökte Prinsen och entreprenörerna af Chapman­gymnasiet och Blekinge Tekniska högskola. Både vid gymnasiet och vid högskolan arrangerades aulaföreläsningar som följdes av rundabordssamtal där elever och studenter fick tillfälle att ställa frågor om företagande och entreprenörskap.

Under dagen deltog också af Chapmangymnasiets rektor Leif Petersson, rektorn vid Blekinge Tekniska Högskola, Anders Hederstierna samt Ung Företagsamhet som representeras av regionchef Jennifer Stenfelt.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasie­skolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.