Kungen vid En kväll för laxen

Måndagen den 21 september närvarade Kungen vid Stiftelsen för Östersjölaxens initiativ En kväll för laxen på Berns Salonger i Stockholm.

Kungen tackar artisterna som medverkade under kvällen. Konferencier var Anders Lundin.

Kungen tackar artisterna som medverkade under kvällen. Konferencier var Anders Lundin. Foto: Clas Göran Carlsson

Under kvällen samlade Stiftelsen för Östersjölaxen in pengar, bland annat för att erbjuda ekonomisk kompensation till yrkesfiskare och fiskerättsägare som vill ge laxen fri lejd upp i älvarna för att de ska kunna leka. På så vis kan laxbestånden stärkas, vilket skapar möjligheter för en hållbar turistnäring, framför allt på landsbygden och längs norrlandsälvarna.

På plats fanns representanter för regeringen, turistnäringen, berörda myndigheter, sport- och yrkesfisket samt näringslivet.

Vatten- och fiskevård

Under hösten har Kungen deltagit i flera program med fokus på vatten- och fiskevård samt på att rädda Östersjöälvarnas laxbestånd. Senast i förra veckan vid seminariet Laxfiskets potential för tillväxt i Sverige då diskussioner kring hur fler laxar i älvarna skapar bättre förutsättningar för Sverige som sportfiskenation. Något som kan bidra till ytterligare tillväxt, sysselsättning och investeringar runt Sveriges laxbärande älvar.

Stiftelsen för Östersjölaxen

Stiftelsen arbetar för en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag.

Stiftelsen samlar in pengar för att stödja organisationer i arbetet med att förbättra förutsättningarna för östersjölaxen.