Kronprinsessan vid Hjärnfondens minneskväll

Måndagen den 21 september deltog Kronprinsessan i Hjärnfondens minneskväll samt vid utdelningen av Hjärnfondens jubileumsutmärkelse på Clustret i Stockholm. Kronprinsessan är beskyddare av Hjärnfonden.

Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall, professor Bengt Winblad som är årets mottagare av jubileumsanslaget och Kronprinsessan.

Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall, professor Bengt Winblad som är årets mottagare av jubileumsanslaget och Kronprinsessan. Foto: Pelle T Nilsson/All Over Press

Kvällen inleddes med en middag där moderatorn Malou von Sivers ledde ett samtal mellan professor Predrag Petrovich, forskare inom kognitiv neuropsykiatri, Lars Olson, professor i neurologi, och läkare och författare Nisse Simonsson på temat Minnets mysterier och möjligheter. Diskussionen rörde hur minnen uppstår, vad som händer i hjärnan när vi minns samt hur vår livsstil påverkar vår förmåga att minnas.

Därefter ledde Malou von Sivers ytterligare ett samtal, den här gången mellan Agneta Herlitz, professor i psykologi, Lars Olson, professor i neurologi, och Jonas von Essen, minnesvärldsmästare, om minnet på äldre dar, savanter – minnes­giganter med extremt goda minnesförmågor, hur man tränar sitt minne och att bli bäst i världen på att komma ihåg.

Avslutningsvis delade Kronprinsessan ut Hjärnfondens jubileumsutmärkelse till förmån för Alzheimerforskning som i år gick till professor Bengt Winblad. Bengt Winblad är professor i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet. Professor Winblad talade därefter om genombrott och utmaningar inom Alzheimerforskning.

Hjärnfonden

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som skapar resurser till forskning och information om hjärnan och övriga nervsystemet, dess kapacitet, sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskar­grupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Målet är att hitta nya, effektiva behandlingar.

Läs mer om Hjärnfonden