Kungen överlämnade fana till Markstridsskolan

Lördagen den 19 september överlämnade Kungen en ny fana till Markstridsskolan i Skövde.

Under lördagen deltog Kungen i en ceremoni vid Skövde garnison där han överlämnade Markstridsskolans fälttecken. Fana visar skolans vapensköld, svart och gul med ett spjut av silver.

Under lördagen deltog Kungen i en ceremoni vid Skövde garnison där han överlämnade Markstridsskolans fälttecken. Fana visar skolans vapensköld, svart och gul med ett spjut av silver. Foto: Joakim Elovsson

Kungen höll tal vid ceremonin och framhöll Markstridsskolans unika utbildningssystem och hur det hjälper stridsövningarna att framstå som mer realistiska.

Fanöverlämningen avslutades med att Kungen traditionsenligt sa:

Jag kommer nu att tilldela Markstridsskolan den fastställda fanan. Ni ska i alla skiften ära och hedra den.

H.M. Konungen

Fälttecken

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de till exempel har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet.

Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommando­flaggor/kommando­tecken. Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.