Kungen vid seminarium om laxfiskets potential för tillväxt i Sverige

Onsdagen den 16 september deltog Kungen i Sveaskogs seminarium Laxfiskets potential för tillväxt i Sverige som hölls i Mörrum River Lodge vid Mörrumsån i Blekinge.

Kungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid Sveaskogs seminarium.

Kungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid Sveaskogs seminarium. Foto: Kungahuset.se

Till seminariet var politiker, myndigheter och organisationer inbjudna för att utbyta kunskap och för att arbeta vidare mot målet – fler laxar i älvarna och därmed bättre förutsättningar för Sverige som sportfiskenation. Något som kan skapa ytterligare tillväxt, sysselsättning och investeringar runt Sveriges laxbärande älvar.

I sitt öppningstal sa Kungen:

Att vi har gott om fisk i våra vatten är en förutsättning för att denna anrika näring ska kunna leva vidare. Vilket leder oss till frågan: hur får vi detta?

Ja, det handlar givetvis om att skapa förutsättningar för våra fiskebestånd att kunna växa till sig och bli livskraftiga. I laxens fall handlar det till exempel om att restaurera våra älvar, så att laxen når sina lekområden och att undervattensmiljöerna återställs.

Det behövs också kloka och hållbara fiskeregler, för både sportfisket och yrkesfisket. På det sättet kan vi säkerställa att laxen blir en lönsam resurs som räcker länge.

H.M. Konungen

I sitt tal belyste Kungen att målet måste vara livskraftiga fiskebestånd.

I sitt tal belyste Kungen att målet måste vara livskraftiga fiskebestånd. Foto: Kungahuset.se

Under dagen talade bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, chefredaktör för Fiskejournalen Martin Falklind och Håkan Carlstrand, utredare Havs- och vattenmyndigheten.

Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, Kungen och landshövding Berit Andnor Bylund vid ankomsten till Mörrum.

Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, Kungen och landshövding Berit Andnor Bylund vid ankomsten till Mörrum. Foto: Ben G.T. Nyberg

Efter dagens seminarium följde fiske i Mörrumsån.

Efter dagens seminarium följde fiske i Mörrumsån. Foto: Martin Falklind