Riksmötets öppnande

Tisdagen den 15 september närvarade Kungafamiljen vid riksmötets öppnande.

Kungen talar vid ceremonin i Riksdagshuset.

Kungen talar vid ceremonin i Riksdagshuset. Foto: Anders Wiklund/TT

Kungafamiljen anlände till riksdagen i häst och vagn och möttes vid Riksplan av riksdagens talman Urban Ahlin och statsminister Stefan Löfven.

Kungen höll tal och sa:

Hur skall vi då kunna förbereda våra barn och barnbarn för en framtida värld som vi inte vet så mycket om?

Jo, vi kan förbereda dem för att kunna hantera förändring. För det enda vi säkert vet är att världen kommer att fortsätta att förändras. I en globaliserad värld måste vi utbilda kommande generationer till världsmedborgare.

Vi kan bland annat ge dem kunskap om olika samhällsskick, andra kulturer, språk, och religioner. En förståelse för hur samhällen och kulturer har vuxit fram och förändrats. Vi kan förmedla vår långa tradition av demokrati och mänskliga rättigheter, som en självklar grund för vårt samhälle.

Vi kan också tala om vissa grundregler för all mänsklig samvaro. Som att vara toleranta, hänsynsfulla och visa medkänsla.

H.M. Konungen

Kortegen anländer till Riksplan.

Kortegen anländer till Riksplan. Foto: David Sica/Stella Pictures

Kungafamiljen anländer till Riksdagshuset.

Kungafamiljen anländer till Riksdagshuset. Foto: Janerik Henriksson/TT

Talman Urban Ahlin och Kungafamiljen vid Riksdagshuset.

Talman Urban Ahlin och Kungafamiljen vid Riksdagshuset. Foto: David Sica/Stella Pictures

Kungen förklarar riksmötet öppnat.

Kungen förklarar riksmötet öppnat. Foto: Anders Wiklund/TT

Gudstjänst i Storkyrkan

Riksmötets öppnande inleddes i Storkyrkan med en gudstjänst med interreligiösa inslag. Gudstjänsten leddes av domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Högtidstalare var författaren Göran Rosenberg.

Kungaparet och riksdagens talman Urban Ahlin i Storkyrkan.

Kungaparet och riksdagens talman Urban Ahlin i Storkyrkan. Foto: Maja Suslin/TT

Föreställning på Kungliga Operan

Under kvällen närvarade Kungafamiljen vid baletten Raymonda på Kungliga Operan med anledning av riksmötets öppnande.