Kungen vid krigsförbandsövning

Torsdagen den 10 september deltog Kungen i en krigsförbandsövning tillsammans med Södermanlands­gruppens hemvärnsbataljon på Härads skjutfält i Strängnäs.

Kungen under övningen på Härads skjutfält.

Kungen under övningen på Härads skjutfält. Foto: Kungahuset.se

Vid ankomsten till Härads skjutfält möttes Kungen av överbefälhavare Sverker Göranson, överste Mikael Åkerström, chef ledningsregementet, överste Staffan Andrén, chef Södermanlandsgruppen, samt överstelöjtnant Thomas Axelsson, chef 27:e hemvärnsbataljonen.

Kungen och överbefälhavare Sverker Göranson vid krigsförbandsövning med Södermanlands hemvärnsbataljon.

Kungen och överbefälhavare Sverker Göranson vid krigsförbandsövning med Södermanlands hemvärnsbataljon. Foto: Kungahuset.se

Efter visitation av fanvakt och en presentation av Sörmlandsgruppens hemvärnsbataljon inleddes övningen.

Södermanlands hemvärnsbataljon.

Södermanlands hemvärnsbataljon. Foto: Kungahuset.se

Hemvärnet i Södermanland

Södermanlands hemvärnsbataljon består idag av 4 kompanier som bär med sig traditionerna från det numera nedlagda Kungliga Södermanlands Regemente.

I bataljonen finns två insatskompanier, två bevakningskompanier, en båtpluton samt en flyggrupp. Förbandet kan lösa uppgifter på marken, i luften samt i marin miljö. Totalt finns det ca 500 hemvärnssoldater i förbandet.