Kungen i Västernorrland

Onsdagen den 9 september besökte Kungen Västernorrland för att ta del av länets utveckling vad gäller skogsnäring och forskning. Dagen inleddes i SCA:s mångfaldspark Njurundakusten och avslutades vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN i Sundsvall.

Kungen och skördarförare Roland Viklund i Njurundakustens mångfaldspark.

Kungen och skördarförare Roland Viklund i Njurundakustens mångfaldspark. Foto: Kungahuset.se

Njurundakustens mångfaldspark

Dagen inleddes i Njurundakustens mångfaldspark i närheten av orten Galtström söder om Sundsvall. Ulf Larsson, vd SCA Forest Products, och Mats Sandgren, vd SCA Skog, hälsade välkommen.

Kungen provar att ta ner gran med en skördare.

Kungen provar att ta ner gran med en skördare. Foto: SCA

Landshövding Gunnar Holmgren och Kungen under besöket i mångfaldsparken.

Landshövding Gunnar Holmgren och Kungen under besöket i mångfaldsparken. Foto: Kungahuset.se

I somras invigdes Njurundakustens mångfaldspark. Den ligger i Sundsvalls kommun, längs med kusten i södra Medelpad och angränsar till två marina naturreservat, Salen och Långören.

Njurundakusten är SCA:s fjärde mångfaldspark. Parkerna utgörs av större landskapsavsnitt på flera hundra hektar där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- eller kulturvärden. En mängd olika åtgärder och skötselmetoder används, för att förstärka värden som redan finns och skapa nya.

Naturvårdsbrännare Sandra Westin förevisar kontrollerad bränning. Den naturliga påverkan av bränder i skogslandskapet har minskat sedan 1800-talet. Därför är många brandgynnade arter och naturtyper hotade idag. Genom väl planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar kan dessa skogsmiljöer skötas och arternas överlevnad säkras.

Naturvårdsbrännare Sandra Westin förevisar kontrollerad bränning. Den naturliga påverkan av bränder i skogslandskapet har minskat sedan 1800-talet. Därför är många brandgynnade arter och naturtyper hotade idag. Genom väl planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar kan dessa skogsmiljöer skötas och arternas överlevnad säkras. Foto: Kungahuset.se

Kungen fick veta mer om naturvårdande avverkningsplanering och se arbetet med skördeavverkning och naturvårdsbränning.

Förmiddagen i mångfaldsparken avrundades med en lunch vid Lörudden.

Vid Lörudden. Kungen i samtal med Thomas Rydqvist, naturvårdsexpert från SCA, Sandra Westin och Thomas Johansson.

Vid Lörudden. Kungen i samtal med Thomas Rydqvist, naturvårdsexpert från SCA, Sandra Westin och Thomas Johansson. Foto: Kungahuset.se

Mittuniversitetet och forsknings­centrum (FSCN)

Eftermiddagen tillbringades på Mittuniversitetets skogsindustriella forsknings­center Fibre Science and Communication Network (FSCN) i Sundsvall.

FSCN är ett multidisciplinärt forskningscenter vid Mittuniversitetet som startade 1999. Stor del av forskningen bedrivs i nära samarbete med skogsindustrier och näringslivet i regionen. Fler än 50 forskare är knutna till FSCN:s forskningscenter.

Rektor Anders Söderholm och dekan Hans Erik Nilsson tog emot och visade forskningscentrets laboratorium. Forskningspresentationer gjordes vid tre labb.

Första stoppet var vid trälabb där forskare studerar fibrer och deras egenskaper – vilket ger värdefull information när det gäller utformning av maskiner och utrustning samt förbehandling för träfibrer i cellulosaframställning. Forskningen handlar till stor del om att minska energiförbrukning på pappersbruken och mycket energi finns att spara genom att förbehandla fibrer.

I trälabbet på Mittuniversitetet. Forskare Birgitta Engberg och Staffan Nyström, teknisk ingenjör, berättar om behandling av fibrer.

I trälabbet på Mittuniversitetet. Forskare Birgitta Engberg och Staffan Nyström, teknisk ingenjör, berättar om behandling av fibrer. Foto: Kungahuset.se

Andra presentationen var vid fysiklabb där Kungen fick höra om super­kondensatorn – framtidens batterier som tar tillvara bilens bromsenergi. Kondensatorn baseras på papper. Forskningen utvecklas tillsammans med Energimyndigheten och ett fordonsföretag.

Britta Andres berättar om materialet grafen. Grafen leder energi och bestryks på papper som sedan används i utvecklingen av billigare, lättare och mer miljövänliga batterier.

Britta Andres berättar om materialet grafen. Grafen leder energi och bestryks på papper som sedan används i utvecklingen av billigare, lättare och mer miljövänliga batterier. Foto: Kungahuset.se

Sista stoppet var vid kemilabb där Kungen fick ta del av forskning kring att ta fram nya cellulosamaterial – framtidens förpackningar, garn av papper och mycket mer som kan produceras med hållbara material istället för plast. Fiberbaserade material har bra miljöprestanda och kan konkurrera med fossilbaserade material.

Ran Duan, doktorand vid FSCN, har för dagen byggt en konstruktion för att visa hur man tillsätter kemikalier till papperstråd. En process som gör tråden användbar inom textilindustrin. Forskarna här jobbar tillsammans med textilhögskolan i Borås.

Ran Duan, doktorand vid FSCN, har för dagen byggt en konstruktion för att visa hur man tillsätter kemikalier till papperstråd. En process som gör tråden användbar inom textilindustrin. Forskarna här jobbar tillsammans med textilhögskolan i Borås. Foto: Kungahuset.se