Drottningen vid Childhood-konferens om flyktingbarns framtid

Onsdagen den 9 september deltog Drottningen i styrelsemöte för World Childhood Foundation i Würzburg, Tyskland. Styrelsemötet följdes av en konferens om flyktingbarns situation och om att ge dem en framtid.

Drottningen öppningstalar vid Childhood-konferensen.

Drottningen öppningstalar vid Childhood-konferensen. Foto: Katrin Heyer/Childhood

Dagen i Würzburg inleddes med styrelsemöte och därefter följde konferensen Childhood im Dialog – Ein sicherer Ort für Flüchtingskinder – Hilfe und Zukunft där Drottningen höll öppningstalet.

I samband med konferensen anordnades även en workshop och en presskonferens på dagens tema.

Stiftelsen World Childhood Foundation

Drottningen är Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Stiftelsen grundades 1999 och arbetar för allas rätt till en barndom.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete