Kungen höll avskedsaudiens för Kuwaits ambassadör

Tisdagen den 8 september hölls en avskedsaudiens på Kungl. Slottet för Kuwaits ambassadör Ali I. Alnikhailan.

Kungen och ambassadör Ali I. Alnikhailan i Prinsessan Sibyllas våning.

Kungen och ambassadör Ali I. Alnikhailan i Prinsessan Sibyllas våning. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot av Kungen vid en högtidlig audiens när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.