Drottningen vid internationell anhörigkonferens

Fredagen den 4 september deltog Drottningen i den 6:e Internationella anhörigkonferensen som ägde rum på Gothia Towers i Göteborg.

Drottningen vid anhörigkonferensen i Göteborg.

Drottningen vid anhörigkonferensen i Göteborg. Foto: Stella Pictures

Den internationella anhörigkonferensen anordnas för sjätte året och samlar omkring 500 deltagare från 22 länder. Konferensen omfattar över 250 föreläsningar, seminarier, fördjupningar och debatter.

I år är fyra teman i fokus: Hälsa, omsorg och välbefinnande, Att kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg, Kostnader för vård och omsorg samt Teknik, vård och anhörigomsorg.

Drottningen öppnade konferensen med ett tal om hur vi på bästa sätt måste stödja de personer som lider av olika sjukdomar och de anhöriga som vårdar sina nära.

Under invigningen talade också Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, professor Elizabeth Hanson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet, samt baronessan Jill Pitkeathley, en av förgrundspersonerna inom Carers UK i Storbritannien.

Drottningen fick också tillfälle att ta del av mässan i anslutning till konferensen och hälsa på utställare samt närvara vid ett seminarium inom området Health Social Care and Well-being.