Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 3 september tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka med kreditivbreven.

Rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka med kreditivbreven. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Sri Lankas ambassadör Renuka Damayanthie Rajapakse, Rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka, Nederländernas ambassadör Goverdina Christina Coppoolse samt Danmarks ambassadör Ove Ullerup.

Danmarks ambassadör Ove Ullerup.

Danmarks ambassadör Ove Ullerup. Foto: Kungahuset.se

Nederländernas ambassadör Goverdina Christina Coppoolse.

Nederländernas ambassadör Goverdina Christina Coppoolse. Foto: Kungahuset.se

Sri Lankas ambassadör Renuka Damayanthie Rajapakse.

Sri Lankas ambassadör Renuka Damayanthie Rajapakse. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Sri Lankas ambassadör Renuka Damayanthie Rajapakse med följe och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani.

Sri Lankas ambassadör Renuka Damayanthie Rajapakse med följe och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Kungahuset.se

Nederländernas ambassadör Goverdina Christina Coppoolse i Karl XV:s paradkupé.

Nederländernas ambassadör Goverdina Christina Coppoolse i Karl XV:s paradkupé. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Hovstallets ekipage på väg till Kungl. Slottet.

Hovstallets ekipage på väg till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se