Kungen och Kronprinsessan vid konferensen Large Parks in Large Cities

Onsdagen den 2 september närvarade Kungen och Kronprinsessan vid konferensen Large Parks in Large Cities på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Henrik Waldenström, WWF, Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, Kronprinsessan, Kungen och Jan-Olof Westerberg, överintendent Naturhistoriska riksmuseet.

Henrik Waldenström, WWF, Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, Kronprinsessan, Kungen och Jan-Olof Westerberg, överintendent Naturhistoriska riksmuseet. Foto: David Sica/Stella Pictures

Large Parks in Large Cities är en internationell konferens vars syfte är att lyfta fram stora parker i storstadsområden och diskutera deras betydelse och roll i framtiden; med hänsyn till den enorma utveckling av stadslandskapet som förutses.

Under förmiddagen på Naturhistoriska berättade Henrik Waldenström, projektledare WWF, och Lars Nyberg, länsstyrelsen Stockholms län, om den Kungliga nationalstadsparken.

Under rubriken Historical Perspectives on Parks and Green Space in Towns talade professor emeritus Peter Clark, Helsingfors universitet, och professor Julia Czerniak, Syracuse University i USA, berättade om Large Parks: Trending Now.

Large Parks in Large Cities

Konferensen pågår mellan den 2 och 4 september. Arrangörer är Världsnaturfonden (WWF) tillsammans med en rad aktörer.