Kungen och Kronprinsessan besökte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tisdagen den 1 september besökte Kungen och Kronprinsessan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att få en djupare inblick i myndighetens arbete.

Under besöket fick Kungen och Kronprinsessan presentationer av aktuella frågor som berör utvecklingen inom samhällsskydd och beredskap.

Under besöket fick Kungen och Kronprinsessan presentationer av aktuella frågor som berör utvecklingen inom samhällsskydd och beredskap. Foto: MSB/Johan Eklund

MSB är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Kungen och Kronprinsessan besökte MSB:s kontor på Kungsholmen i Stockholm och välkomnades av generaldirektören Helena Lindberg och överdirektören Nils Svartz.

Kronprinsessan, överdirektören Nils Svartz, Kungen och generaldirektören Helena Lindberg vid mötet på MSB.

Kronprinsessan, överdirektören Nils Svartz, Kungen och generaldirektören Helena Lindberg vid mötet på MSB. Foto: Kungahuset.se

Besöket inleddes med en rundvandring genom kontoret. Därefter presenterade generaldirektör Helena Lindberg MSB:s arbete.

När en allvarlig olycka eller kris inträffar har MSB en samordningsroll och ska se till att de som är ansvariga att agera får stöd. Myndigheten arbetar tillsammans med många andra – bland annat det offentliga med kommuner, länsstyrelser och myndigheter, frivilligorganisationer och privata aktörer.

MSB ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. Till exempel har de uppdraget att utvärdera helheten efter att alla inblandade enheter vid skogsbranden i Västmanland gjort sina utvärderingar.

MSB ser över samhällets funktionalitet och utvecklar beredskapen bland annat genom att identifiera risker som naturhändelser, smittsamma sjukdomar, utsläpp av farliga ämnen, kriminella handlingar och störningar i energiförsörjningen. Man tittar på framtida scenarier som till exempel vad som kan hända vid ett vulkanutbrott på Island eller om en geomagnetisk solstorm slår ut elektronik.

Kungen och Kronprinsessan fick ta del av arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Varje röd prick på kartan representerar en ort i Sverige där det finns infekterade datorer. Genom att klicka på pricken fås en lista över infekterade IP-adresser för orten.

Kungen och Kronprinsessan fick ta del av arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Varje röd prick på kartan representerar en ort i Sverige där det finns infekterade datorer. Genom att klicka på pricken fås en lista över infekterade IP-adresser för orten. Läs mer på Cert.se

Kungen och Kronprinsessan fick även höra om MSB:s internationella arbete. Bland annat om arbetet efter jordskalven i Nepal i april i år. MSB hade ett insatsteam på plats med experter inom stab- och ledning, logistik, sjukvård och byggnadsbesiktning samt kommunikationsutrustning.

MSB bedriver även ett miljöarbete, bland annat fick Kungen och Kronprinsessan veta mer om humanitärt miljöstöd och hanteringen av avfall efter katastrofer som vid den tropiska orkanen Hayian som drabbade Filippinerna i november 2013.

Daniel Medina berättar om omvärldsbevakningen i TiB-rummet.

Daniel Medina berättar om omvärldsbevakningen i TiB-rummet. Foto: MSB/Johan Eklund

Därefter träffade Kungen och Kronprinsessan Mette Formanek och Daniel Medina i TIB-rummet. TiB är en förkortning av tjänsteman i beredskap. TiB är tillgänglig dygnet runt och följer utvecklingen såväl i Sverige som internationellt för att upptäcka och identifiera händelser och tendenser som kan leda till svåra olyckor, katastrofer eller kriser.

Kungen och Kronprinsessan avslutade eftermiddagen hos MSB med att besöka redaktionslokalen för krisinformation.se. Redaktionen har beredskap dygnet runt för kommunikation vid samhällsstörningar och kriser, bland annat via webb och sociala medier. Informationen här ska ge en sammanfattande bild av vad som hänt. Det som publiceras är bekräftad information till exempel från myndigheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB har 900 medarbetare på fem orter: Stockholm, Karlstad och Kristinehamn, samt skolor i Revinge respektive Sandö. Myndighetens ansvar spänner över hela risk- och hotskalan – olyckor, kriser och civilt försvar.

Exempel på större insatser 2014/2015 är skogsbranden i Västmanland, ebola-smitta i Västafrika, katastrofhjälp i Nepal.

Myndigheten ersatte år 2009 de numera nedlagda myndigheterna Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten samt Styrelsen för psykologiskt försvar.

Kungen hade möte med MSB i januari 2014 inför resan till Filippinerna med World Scout Foundation. MSB var på plats dagarna efter att den tropiska orkanen Hayian drabbade Filippinerna i november 2013.