Kronprinsessan vid seminarium om Östersjön

Tisdagen den 1 september deltar Kronprinsessan i Initiativet Hållbara Havs Östersjöseminarium på Kastellholmen i Stockholm. Årets seminarium är det femte i ordningen.

Kronprinsessan och Göran Lindstedt, vd Initiativet Hållbara Hav. I bakgrunden syns fartyget Tre Kronor af Stockholm som Kronprinsessan är gudmor till.

Kronprinsessan och Göran Lindstedt, vd Initiativet Hållbara Hav. I bakgrunden syns fartyget Tre Kronor af Stockholm som Kronprinsessan är gudmor till. Foto: David Sica/Stella Pictures

Under dagen belyses ämnen som problematiken med mikroplaster i Östersjön, jordbrukets påverkan och om kustfiskens hot och möjligheter.

En intervju med Kronprinsessan om hennes engagemang för Östersjön sändes i SVT2, samt på SVT Forum.

Under seminariet.

Under seminariet. Foto: David Sica/Stella Pictures

Hållbara Hav

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter.

Ambition är också att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Briggen Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Kronprinsessan är gudmor till Briggen Tre Kronor af Stockholm.