Kungen och Kronprinsessan i Kalmar län

Fredagen den 28 augusti besökte Kungen och Kronprinsessan Kalmar län för att ta del av länets arbete med klimat- och miljöfrågor.

Under rundvandringen i den nya kraftvärmeanläggningen i Oskarshamn.

Under rundvandringen i den nya kraftvärmeanläggningen i Oskarshamn. Foto: Stella Pictures

Dagen i Kalmar län inleddes i Oskarshamn där den nya kraftvärmeanläggningen invigdes.

Jöns Wahlström, vd Oskarshamn Energi AB, hälsade alla välkomna. Därefter höll Kungen invigningstal och sa:

Hållbarhet diskuteras numera över hela världen. Det tycker jag är bra, det har varit en viktig fråga för mig under lång tid. Den är dessutom särskilt aktuell inför det stora klimatmötet i Paris senare i år. Vi är många som hoppas på avgörande framsteg där. En av de viktigaste utmaningarna för att bygga ett hållbart samhälle gäller energin. […]

Den måste vara tillgänglig för alla. Och den måste produceras på ett hållbart sätt. Därför är det extra roligt med den biobränsleeldade kraftvärme­anläggning som vi har framför oss idag.

H.M. Konungen

Kungens höll tal vid invigningen.

Kungens höll tal vid invigningen. Foto: Stella Pictures

Kungen och Kronprinsessan fick därefter en visning av anläggningen.

I samband med invigningen av kraftvärmeanläggningen gratulerade Kungen och Kronprinsessan femteklassare från Frövikskolan i Högsby som vunnit energitävlingen ”Energi i femman”.

I samband med invigningen av kraftvärmeanläggningen gratulerade Kungen och Kronprinsessan femteklassare från Frövikskolan i Högsby som vunnit energitävlingen ”Energi i femman”. Foto: Kungahuset.se

Oskarshamns Kraftvärmeverk

Kraftvärmeanläggningen eldas med miljöriktigt biobränsle från skogen i närområdet och kommer att ge både värme och elproduktion, vilket möjliggör för elhandelskunder att handla närproducerad el.

Under bussfärden mot Läckeby och More Biogas AB talade bland andra Eons regionchef Håkan Gunnarsson om utvecklingen av olika energislag i länet och om möjligheter till tillväxt för miljöföretag

Vid More Biogas AB togs Kungen och Kronprinsessan emot av vd Kjell Axelsson och Pär-Göran Sigfridsson, delägare och lantbrukare.

Kungen och Kronprinsessan fick en rundvandring i anläggningen och höra mer om verksamhetens tillkomst, delägarskap av lantbrukare, effekter på klimat och miljö samt möjligheter till utveckling av den gröna näringen .

Kungen och Kronprinsessan blir guidade genom biogasanläggningen av vd Kjell Axelsson.

Kungen och Kronprinsessan blir guidade genom biogasanläggningen av vd Kjell Axelsson. Foto: More Biogas

More Biogas

Bolaget har byggt en samrötningsanläggning som stod klar vintern 2014. Anläggningen producerar färdig komprimerad fordonsgas för lokal användning. Råvaror är gödsel från lantbrukarnas gårdar och matavfall från hushåll i de närliggande kommunerna More Biogas har 29 delägare varav 18 är lantbrukare i Förlösa, Läckeby och Rockneby strax norr om Kalmar.

Biogasanläggningen i Läckeby.

Biogasanläggningen i Läckeby. Foto: More Biogas

Vid en arbetslunch på residenset i Kalmar diskuterade Kungen och Kronprinsessan framtidens energi med landshövding Stefan Carlsson, länsråd och näringslivs­företrädare.

Dagen avslutade i Kårehamn på Norra Ölands ostkust och ett besök på Eons havsbaserade vindkraftspark.

Kungen och Kronprinsessan välkomnades av Eons regionchef Håkan Gunnarsson och Staffan Martinsson, platschef vid Eon Vind Kårehamn.

Under en båttur fick Kungen och Kronprinsessan höra mer om vindkraftparken och diskutera vindkraftens utveckling och havsbaserade vindkraft.

På väg ut med båt mot vindkraftparken som ligger öster om Öland, ungefär fem kilometer från hamnen i Kårehamn.

På väg ut med båt mot vindkraftparken som ligger öster om Öland, ungefär fem kilometer från hamnen i Kårehamn. Foto: Stella Pictures

Vindkraften i Kårehamn

Vindkraftparken ligger fem kilometer utanför den öländska hamnen Kårehamn. Vindkraftparken som stod klar sommaren 2013 består av 16 vindkraftverk på 3 MW vardera. Varje år ska Kårehamn producera 180 GWh förnybar el av de öländska vindarna.