Prins Daniel vid SNS Tylösandskonferens 2015

Onsdagen den 26 augusti deltog Prins Daniel i Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Tylösandskonferens. Temat för årets konferens var vår tids snabba teknikutveckling och hur den påverkar företag, individer och samhällen.

Mia Horn af Rantzien, vd SNS, och Prins Daniel.

Mia Horn af Rantzien, vd SNS, och Prins Daniel. Foto: Andreas Andersson

Under konferensen talade bland andra MIT-professorn David Autor, som visat hur ny teknik påverkar produktivitet, sysselsättning och löner samt Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid KTH och forskningsledare vid forskningsinstitutet SICS, som forskar om ”sakernas internet” och interaktioner mellan människa och teknik.

Från regeringen deltog närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt inrikesminister Anders Ygeman.

Moderator under dagen var Nik Gowing, nyhetsankare BBC World News.

Under konferensen.

Under konferensen. Foto: Andreas Andersson

Om SNS

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en politiskt oberoende ideell förening grundad 1948 som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.