Drottningen besökte De Gamlas Dag

Onsdagen den 26 augusti besökte Drottningen De Gamlas Dag i Ekebyhovs slottspark på Ekerö utanför Stockholm.

Drottningen gick runt och hälsade på de som kommit till dagen på Ekebyhov.

Drottningen gick runt och hälsade på de som kommit till dagen på Ekebyhov. Foto: Toni Sica/Stella Pictures

Dagen i Ekebyhov slottspark inleddes med ett tal av Ylva Engström, aktivitetssamordnare i Ekerö kommun. Därefter spelade Götheborgs matrosorkester och Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande, hälsade alla välkomna.

Under kaffepausen hälsade Drottningen på flera av de som kommit till dagen på Ekebyhov.

Ann-Louise Hansson och Bruno Glenmark framträdde och kommundirektör Lars Hortlund höll tal. Dagen avslutades med att alla stämde upp i Sveriges nationalsång Du gamla du fria.

Drottningen tillsammans med Ann-Louise Hansson som medverkade under firandet.

Drottningen tillsammans med Ann-Louise Hansson som medverkade under firandet. Foto: Kungahuset.se

De Gamlas Dag

I år firades De Gamlas Dag på Ekerö för sjuttonde gången. Initiativet till dagen togs av Drottningen och de första åren ägde firandet rum i Drottningholmsparken. Sedan år 2000 är det Ekerö kommun som står för arrangemanget.