Kronprinsessparet i Södertälje

Fredagen den 21 augusti var Kronprinsessparet i Södertälje för att tal del av stadens och Stockholms läns arbete för att tillvarata kompetens och motverka utanförskap.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner, Prins Daniel, Kronprinsessan och landshövding Chris Heister under besöket i Södertälje.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner, Prins Daniel, Kronprinsessan och landshövding Chris Heister under besöket i Södertälje. Foto: David Sica/Stella Pictures

Dagen inleddes hos SweTox som är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper och ett samarbete mellan elva svenska universitet. SweTox är beläget i Astra Zenecas tidigare lokaler.

Landshövding Chris Heister talade inledningsvis om länets utmaningar med utanförskap, integration, omställning och kompetensförsörjning.

Karina Uddén, länsstyrelsens tillväxtdirektör, presenterade rapporten Stockholm 2020 som visar att efterfrågan på arbetskraft i regionen förväntas öka med nära 200 000 personer fram till 2020. Det innebär bland annat att man behöver säkra en utbildningsinfrastruktur då kompetenskraven i arbetslivet ökar.

Södertäljes stadsdirektör Martin Andreae berättade om hur staden arbetar för att behålla och attrahera kompetens. När Astra Zeneca lade ner sin forskning i Södertälje bildade kommunen ett nytt bolag – Södertälje Science Park – tillsammans med AstraZeneca, KTH och Acturum för att skapa en ny plats för forskning och utveckling.

Åke Bergman, föreståndare för SweTox Research och Lisa Sennerby-Forrse, ordförande SweTox, talade om hur Södertälje efter Astra Zenecas nedläggning ska klara omställningen och behålla och utveckla ett svenskt kunskapskluster.

Utanförskap och integration

Besöket i Södertälje är en fortsättning av tidigare besök under året på temat migration och integration.

Kronprinsessparet har bland annat besökt Kalmar och Gotland för att ta del av arbete med integration och flyktingmottagande. Kungen och Kronprinsessan var på Migrationsverket i Malmö och under ett besök i Bryssel var Kronprinsessan vid UNCHR:s kontor och fick höra om deras arbete vad gäller flyktingsituationen i Medelhavet och Syrien.