Kungen vid nationell vattenkonferens

Tisdagen den 18 och onsdagen den 19 augusti var Kungen i Umeå för att delta i den nationella vattenkonferensen Levande laxälvar.

Under exkursionsdagen längs Lögdeälven.

Under exkursionsdagen längs Lögdeälven. Foto: Pelle T Nilsson/All Over Press

Konferensen Levande laxälvar handlade om restaurering av vattenmiljöer och förvaltning av fisk i våra vattendrag. Bland deltagarna fanns representanter från bland annat Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt landets 21 länsstyrelser.

Tisdag 18 augusti

Konferensens första dag ägnades åt diskussioner kring åtgärder för hållbar vattenförvaltning.

Kungen höll inledningstal och sa:

En av de frågor som verkligen ligger mig varmt om hjärtat ska avhandlas under kommande tre dagar, nämligen hur vi tillsammans ska restaurera och förvalta våra vatten i Sverige. [ … ]

Vi måste se helheten för att långsiktigt garantera fungerande ekosystem i våra vatten. Vattendragen är trots allt landskapets blodådror. Sötvattnets ekosystem bidrar med allt från dricksvatten, fiske och rekreation men även livsviktiga miljöer för olika arter.

H.M. Konungen

Därefter avhandlades ämnen som ekosystembaserad restaurering, levande vattendrag och framtidens förvaltning av fiskbestånden i Östersjön. Första dagen ägde rum på Väven, Umeås nya kulturhus.

Kungen tar del av arbetet med att återställa förstörda lekbottnar för fisk i Holmsjöbäcken, nära utflödet i Lögdeälven.

Kungen tar del av arbetet med att återställa förstörda lekbottnar för fisk i Holmsjöbäcken, nära utflödet i Lögdeälven. Foto: Kungahuset.se

Onsdag 19 augusti

Konferensens andra dag bestod av en exkursion längs Lögdeälven. Representanter från Länsstyrelsen i Västerbotten berättade om restaurering av flottleder och förvaltning av lax och öring. Exkursionsdeltagarna fick bland annat se den pågående upprustningen av Lögdeälvens huvudfåra samt räknare för lekvandrande laxar.

Vid Lögdeälven.

Vid Lögdeälven. Foto: Pelle T Nilsson/All Over Press

Efter två dagars konferens gjorde Kungen ett besök i Lycksele för att fiska. I den restaurerade Ruskträskbäcken fick Kungen flera fina harrar på fluga.

Efter två dagars konferens gjorde Kungen ett besök i Lycksele för att fiska. I den restaurerade Ruskträskbäcken fick Kungen flera fina harrar på fluga. Foto: Martin Falklind