Kungen besökte Angeredsgymnasiet

Måndagen den 18 maj besökte Kungen, tillsammans med Stiftelsen Ungt Ledarskap, Angeredsgymnasiet i Göteborg.

Kungen under rundvandringen på skolan.

Kungen under rundvandringen på skolan. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Stiftelsen Ungt Ledarskap delar årligen ut stipendium till tre unga ledare som visat mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som är goda förebilder för andra.

Stipendiet inom offentlig sektor gick i år till Petra Elio Serti, lärare på Angereds­gymnasiet. Hon tilldelades stipendiet för sin övertygelse om att sysselsättning och kommunikation river barriärer i ett segregerat samhälle. Stipendiet är på 250 000 kr och ska gå till ledarskapsutveckling.

Under besöket på Angeredsgymnasiet träffade Kungen Petra Elio Serti och fick höra om hennes arbete. Kungen träffade även elever och andra lärare.

Dagen avslutades med ett seminarium om Angeredsgymnasiet på temat: Lärarnas ledarskap och förmåga att nå varje elev och elevernas förmåga att nå nya mål.

Kungen och Petra Elio Serti, som tilldelats Ungt Ledarskaps stipendium, på väg in i skolan.

Kungen och Petra Elio Serti, som tilldelats Ungt Ledarskaps stipendium, på väg in i skolan. Foto: Kungahuset.se

Kungen delar ut Ungt Ledarskaps stipendium till Petra Elio Serti.

Kungen delar ut Ungt Ledarskaps stipendium till Petra Elio Serti. Foto: Bobbo Lauhage

Om Stiftelsen Ungt Ledarskap

Stiftelsen bildades inför Kungens 60-årsdag med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap, utifrån scoutrörelsens värderingar. Stiftelsen delar årligen ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare in offentlig sektor, ideell sektor och näringsliv.

Nomineringen är öppen och alla är välkomna att nominera en ung förebild till nästa års stipendium. Detta görs via hemsidan ungtledarskap.se