Kungafamiljen vid Te Deum i Slottskyrkan

Torsdagen den 18 juni hölls Te Deum i Slottskyrkan på Kungl. Slottet med anledning av H.K.H. Prins Nicolas födsel. Kungaparet, Kronprinsessparet och Christopher O'Neill närvarade vid tacksägelse­gudstjänsten, tillsammans med representanter från det officiella Sverige samt hovets personal.

Kungaparet, Kronprinsessparet och Christopher O'Neill i Slottskyrkan.

Kungaparet, Kronprinsessparet och Christopher O'Neill i Slottskyrkan. Foto: Kungahuset.se

Vid en kunglig födsel hålls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum. Te Deum är en gammal kyrklig ceremoni, som i kungliga sammanhang äger rum vid stora viktiga händelser i Kungahuset: dop, födelsedagar, jubileer och andra högtidstillfällen.

Under tacksägelsegudstjänsten i Slottskyrkan.

Under tacksägelsegudstjänsten i Slottskyrkan. Foto: Kungahuset.se

Program Te Deum

Klicka för att se programmet!