H.K.H. Prins Nicolas Paul Gustaf, hertig av Ångermanland

Onsdagen den 17 juni hölls konselj på Kungl. Slottet med anledning av att Prinsessan Madeleine har fött en son.

Prins Nicolas.

Prins Nicolas. Foto: Kungahuset.se

Vid konseljen informerade Kungen att Prinsen ska heta Nicolas Paul Gustaf, med tilltalsnamnet Nicolas. Prinsen tilldelas hertigdömet Ångermanland.

Tidigare under dagen hölls en vittnesbekräftelse som traditionsenligt äger rum vid en kunglig födsel. Talman Urban Ahlin, statsminister Stefan Löfven, riksmarskalk Svante Lindqvist samt statsfru Kirstine von Blixen-Finecke var vittnen. Vittnes­bekräftelsen är ett dokument med underskrifter och sigill av ovanstående vittnen.

Om hertigdömet

Ångermanland gränsar i söder till Medelpad, i väster till Jämtland, i norr till Lappland och Västerbotten och i öster till Bottenhavet; 19 444 km2, 130 344 invånare (2014). Det ingår till större delen i Västernorrlands län; mindre delar ingår i Jämtlands respektive Västerbottens län.

Landskapsväxt är styvmorsviol och landskapsdjur bäver.

Landskapet har aldrig tidigare varit hertigdöme.

Under konseljen.

Under konseljen. Foto: Kungahuset.se

Konselj

Vid en kunglig födsel hålls en konselj. Kungen kallar till en konselj med stöd av 5 kap. 3§ i regeringsformen som anger att regeringen sammanträder i konselj under statschefens ordförandeskap.

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om följande: titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat hertigdöme/hertiginnedöme för tronarvingen.