Kungen delade ut medaljer

Tisdagen den 16 juni delade Kungen ut medaljer i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Professor Kerstin Sahlin tilldelas H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band.

Professor Kerstin Sahlin tilldelas H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band. Foto: Kungahuset.se

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken med kedja

F v talman Per Westerberg
För betydelsefulla insatser som Riksdagens talman.

F v talman Per Westerberg tar emot H.M. Konungens medalj.

F v talman Per Westerberg tar emot H.M. Konungens medalj. Foto: Kungahuset.se

12:e storleken i Serafimerordens band

Professor Lars Bergman
För värdefulla insatser inom svenskt samhällsliv.

Direktör Göran Blomqvist
För framstående insatser för svensk forskning och svenskt universitetsliv.

Företagsledare Gunnar Brock
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Professor Anders Cullhed
För förtjänstfulla insatser inom svenskt universitets- och akademiväsende.

Direktör Börje Ekholm
För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv.

12:e storleken i högblått band

Direktör Inga-Lisa Johansson
För framstående insatser som företagsledare.

Ordförande Karin Mattsson Weijber
För förtjänstfulla insatser inom svenskt idrottsväsende.

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Otto Cars
För betydande insatser inom medicinsk vetenskap.

Fd. Statssekreterare Kerstin Eliasson
För framstående insatser inom svenskt samhällsliv.

Professor Mats Leijon
För förtjänstfulla insatser för forskning och utveckling rörande förnyelsebara energikällor.

Professor Kerstin Sahlin
För betydande insatser inom svenskt universitets- och akademiväsende.

Akademisekreterare Susanna Slöör
För framstående insatser inom svenskt konstliv.

Generalsekreterare Michel Wlodarczyk
För förtjänstfulla insatser inom svensk folkbildning.

För betydande insatser som författare och journalist tilldelas Kjell Albin Abrahamson H.M. Konungens medalj.

För betydande insatser som författare och journalist tilldelas Kjell Albin Abrahamson H.M. Konungens medalj. Foto: Kungahuset.se

För betydande insatser som skådespelare tilldelas Robert Gustafsson H.M. Konungens medalj.

För betydande insatser som skådespelare tilldelas Robert Gustafsson H.M. Konungens medalj. Foto: Kungahuset.se

8:e storleken i högblått band

Journalist och författare Kjell Albin Abrahamson
För betydande insatser som författare och journalist.

Regissör Jenny Andreasson
För framstående insatser som regissör.

PR-konsult Alexandra Charles
För förtjänstfullt ideellt arbete för kvinnors hälsa.

Skådespelare Robert Gustafsson
För betydande insatser som skådespelare.

Pastorn och författaren Peter Halldorf
För framstående insatser inom ekumeniken.

Musiker Jan-Åke Hillerud
För förtjänstfulla insatser som musiker.

Handläggare Inger Lise Olsen
För framstående insatser inom kyrkolivet.

Pastor Tomas Sjödin
För förtjänstfulla insatser som kommunikatör i existentiella ämnen.

För förtjänstfullt ideellt arbete för kvinnors hälsa tilldelas PR-konsult Alexandra Charles H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i högblått band.

För förtjänstfullt ideellt arbete för kvinnors hälsa tilldelas PR-konsult Alexandra Charles H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i högblått band. Foto: Kungahuset.se

För framstående insatser som regissör tilldelas Jenny Andreasson H.M. Konungens medalj.

För framstående insatser som regissör tilldelas Jenny Andreasson H.M. Konungens medalj. Foto: Kungahuset.se

5:e storleken i högblått band

Konteramiral Bertil Björkman
För betydande forskningsinsatser rörande regalskeppet Vasa.

Riksspelman Esbjörn Hogmark
För framstående insatser som riksspelman och nyckelharpebyggare.

Direktör Erling Alm
För förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken.

Direktör Christer Eriksson
För förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken.

Professor Hans Hanson
För förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken.

Riksspelman Esbjörn Hogmark tilldelas H.M. Konungens medalj, 5:e storleken i högblått band.

Riksspelman Esbjörn Hogmark tilldelas H.M. Konungens medalj, 5:e storleken i högblått band. Foto: Kungahuset.se

För framstående konstnärliga insatser som musiker och tonsättare tilldelas Jan Allan Litteris et Artibus.

För framstående konstnärliga insatser som musiker och tonsättare tilldelas Jan Allan Litteris et Artibus. Foto: Kungahuset.se

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Musiker och tonsättare Jan Allan
För framstående konstnärliga insatser som musiker och tonsättare

Skådespelare Thérèse Brunnander
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Operasångerska Katarina Karnéus
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska.

Skådespelare Per Mattsson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

H.M. KONUNGENS MEDALJ TILL DEM SOM TJÄNAR HOVSTATERNA

8:e storleken i Serafimerordens band

Hovjägmästare, friherre Otto Ramel
För förtjänstfulla insatser som Hovjägmästare.

8:e storleken i högblått band

Beridare Sara Thavenius
För förtjänstfulla insatser vid H.M. Konungens Hovstall.

Kammarmästare Jonas Wallin
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet.

8:e storleken i silver högblått band

Herr Lars-Ingvar Petersson
För 25 års tjänstgöring som extra servitör.

FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST

Museitekniker Anders Runer
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren.