Prins Daniel delar ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

Måndagen den 15 juni delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag till docent och överläkare Lars Lund vid Karolinska Institutet. Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung , Lars Lund och Prins Daniel.

Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung , Lars Lund och Prins Daniel. Foto: Hjärt-Lungfonden/Gustav Mårtensson

Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

Årets forskningsanslag tilldelas docent och överläkare Lars Lund vid Karolinska Institutet för hans omfattande forskningsprojekt om hjärtsvikt. Målet med hans forskning är att hitta en ny behandling som räddar liv och minskar antalet sjukhusinläggningar.

Sedan 2012 delas Stora forskningsanslaget ut av Prins Daniel, som är Hjärt-Lungfondens hedersordförande.