Kungen höll avskedsaudienser

Torsdagen den 11 juni hölls avskedsaudienser på Kungl. Slottet för ambassadörerna Kirsten Malling Biering från Danmark, Gunnar Gunnarsson från Island, Mandisa Dona Marasha från Sydafrika samt Ibrahim Alibrahim från Saudiarabien.

Kungen tillsammans med ambassadör Kirsten Malling Biering från Danmark.

Kungen tillsammans med ambassadör Kirsten Malling Biering från Danmark. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Kungen tillsammans med ambassadör Gunnar Gunnarsson från Island.

Kungen tillsammans med ambassadör Gunnar Gunnarsson från Island. Foto: Kungahuset.se

Kungen tillsammans med ambassadör Mandisa Dona Marasha från Sydafrika.

Kungen tillsammans med ambassadör Mandisa Dona Marasha från Sydafrika. Foto: Kungahuset.se

Kungen tillsammans med ambassadör Ibrahim Alibrahim från Saudiarabien.

Kungen tillsammans med ambassadör Ibrahim Alibrahim från Saudiarabien. Foto: Kungahuset.se