Kungen närvarade vid nationella veteran­ceremonin

Fredagen den 29 maj närvarade Kungen vid den nationella veteranceremonin på Kungl. Djurgården i Stockholm.

Ceremonin hölls vid Sveriges nationella veteranmonument Restare, framför Sjöhistoriska museet, på Djurgården i Stockholm.

Ceremonin hölls vid Sveriges nationella veteranmonument Restare, framför Sjöhistoriska museet, på Djurgården i Stockholm. Foto: Försvarsmakten

Ceremonin inleddes med parad för fanan och därefter höll försvarsminister Peter Hultqvist tal. Kungen lade ned en krans vid veteranmonumentet Restare.

Innan överbefälhavare Sverker Göranssons tal så höll fältprost Sten Elmberg en betraktelse. Därefter delades Försvarsmaktens medalj för sårade i strid och Försvarsmaktens förtjänstmedalj ut. Kungen medaljerade veteranerna.

Ceremonin avslutades med nationalsången.

Veterandagen

I över 60 år har Sverige bidragit med personal, civil och militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Den 29 maj på veterandagen firas alla Sveriges veteraner och deras anhöriga. Veterandagen instiftades av regeringen 2010 och har från och med 2012 statsceremoniell status.

Läs mer om Veterandagen