Inför statsbesöket från Indien – intervju med utrikesminister Margot Wallström

På söndag anländer Indiens president Shri Pranab Mukherjee till Sverige. Kungen har bjudit in presidenten och det är det första statsbesök en indisk statschef avlägger i Sverige.

Utrikesminister Margot Wallström.

Utrikesminister Margot Wallström. Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

Vad är syftet med statsbesök i dessa tider med så många snabba och enkla kommunikationer?

– Syftet med ett statsbesök är att befästa den goda relationen mellan två länder på allra högsta nivå. Under ett statsbesök uppmärksammas vanligen många olika delar av den bilaterala relationen såsom handel, kultur, gemensam historia, relationen mellan framtida generationer och intressanta samhällslösningar. Vid ett statsbesök får man tid att mötas på djupet och utbyta erfarenheter.

Hur beslutar regeringen vilka länder som ska bjudas in på statsbesök?

­– De länder som bjuds in är sådana som vi har en betydande bilateral relation med. Vi tar även in synpunkter från främjarorganisationer, såsom Business Sweden. Handel, turism och akademiskt utbyte är faktorer som spelar in. Förslagen på länder som tas fram godkänns av oss i regeringen och fastställs sedan av Kungen, som skickar inbjudan till det andra landets statschef.

Varför Indien, just nu?

– Detta besök har funnits med i planeringen under en lång tid och just nu så passade det båda parter. Det är första gången en indisk president kommer på besök, vilket självfallet gör det lite extra speciellt. Indien är viktig global aktör och en stor tillväxtmarknad och vi kommer att fokusera på att skapa förutsättningar för att öka utbytet mellan våra båda länder i bred bemärkelse.

Hur skulle du beskriva relationen mellan Indien och Sverige idag?

– Vi har redan ett brett samarbete med Indien på en rad områden: miljö, förnybar energi, forskning, hälsa med mera. För att ytterligare fördjupa våra relationer planerar vi att ingå en rad samarbetsavtal i samband med besöket. Forskningsutbyte och ökad turism i båda riktningarna är också viktiga komponenter i Sveriges relation med Indien. Från min horisont är det också angeläget att genom besöket stärka Sverigebilden i vid bemärkelse i Indien. Vi hoppas med andra ord på stort intresse och att Sverige visar sig från sin bästa försommarsida.

Statsbesök från Indien 2015

Statsbesöket äger rum mellan den 31 maj och 2 juni.

Läs mer om statsbesöket