Kronprinsessan vid Försvars­utbildarnas Military Weekend

Lördagen den 23 maj deltog Kronprinsessan i Försvarsutbildarnas kurs Military Weekend på Berga utanför Stockholm.

Kronprinsessan under utbildningen på Berga.

Kronprinsessan under utbildningen på Berga. Foto: Andreas Karlsson/ Försvarsutbildarna

Under dagen fick Kronprinsessan och ett trettiotal andra deltagare bland annat prova på sjukvårdsmoment och att släcka bränder.

Kronprinsessan deltog tillsammans med ett par representanter från Kronprinsessan Margarethas Landstormsfond. Fonden, där Kronprinsessan är ordförande, stödjer utbildningen.

Military Weekend

Military Weekend anordnas av Försvarsutbildarna. Under kursen får unga kvinnor och män möjlighet att prova på olika militära aktiviteter tillsammans med andra som vill veta mer om Försvarsmakten, Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna.

Läs mer om utbildningen