Kungen och Kronprinsessan vid WWF:s årsmöte

Torsdagen 21 maj deltog Kungen och Kronprinsessan i Världsnaturfonden WWF:s årsmöte som hölls på Ulriksdals slott. I samband med mötet högtidlighölls Kungliga nationalstadsparkens 20-årsjubileum.

Kronprinsessan och Kungen vid Ulriksdals slott.

Kronprinsessan och Kungen vid Ulriksdals slott. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Dagen inleddes med årsmötet där temat var Världsnaturfonden WWF:s strategier för 2016–2020. Kungen är hedersordförande i WWF:s förtroenderåd.

Efter en gemensam lunch på Ulriksdals slott högtidlighölls nationalstadsparkens 20-årsjubileum genom en ceremoni där landshövding Chris Heister och nationalstadsparkskännaren Henrik Waldenström höll tal. Kungen delade ut WWF:s Jihdepris till Förbundet för Ekoparkens ordförande Richard Murray.

Förbundet för Ekoparken bildades 1992 för att motverka det stora exploateringshot som fanns och fortfarande finns mot områdets natur- och kulturvärden.

Kungliga nationalstadsparkens 20-årsjubileum uppmärksammades under en ceremoni.

Kungliga nationalstadsparkens 20-årsjubileum uppmärksammades under en ceremoni. Foto: David Sica/Stella Pictures

Kungliga nationalstadsparken

Kungen invigde Nationalstadsparken 1995. Genom en ny bestämmelse i miljöbalken 1995 fick området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården ett alldeles särskilt skydd – och världens första nationalstadspark var född. WWF, Förbundet för Ekoparken och många miljövänner hade dessförinnan arbetat för att parken skulle skyddas.

Ulriksdals slottspark är en del av Kungliga nationalstadsparken.

Ulriksdals slottspark är en del av Kungliga nationalstadsparken. Foto: Fredrik Sandberg/TT