Drottningen och Kronprinsessan vid global konferens om demens

Måndagen den 18 maj deltog Drottningen och Kronprinsessan i den internationella konferensen Dementia Forum X i Nacka. Företagsledare, forskare och politiker hade samlats för att diskutera de utmaningar som måste hanteras när allt fler människor drabbas av demenssjukdomar.

Drottningen och Kronprinsessan anländer till konferensen.

Drottningen och Kronprinsessan anländer till konferensen. Foto: David Sica/Stella Pictures

Dementia Forum X är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Svenskt Demenscentrum och forskningsrådet Forte. Det är första gången konferensen arrangeras och det sker i samband med stiftelsen Silviahemmets 20-årsjubileum.

Äldreminister Åsa Regnér öppningstalade och Drottningen var konferensens huvudtalare.

Drottningen talade bland annat om utmaningen med en växande äldre befolkning och hur den kräver nya idéer och lösningar i vården av demenssjuka och om hur Stiftelsen Silviahemmet under sina tjugo år har kommit att bli ett kompetens­centrum inom demensvården.

Under kvällen genomfördes en examensceremoni på Drottningholms slottsteater för de första Silvialäkarna, läkare med en magisterutbildning i demensvård från Karolinska Institutet.

Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildnings­certifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården.

Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.