Kungen och Kronprinsessan deltog i seminarium om vatten­övervakning

Måndagen den 11 maj deltog Kungen och Kronprinsessan i Sveriges lantbruksuniversitets jubileumsseminarium Sötvattenövervakning 50 år i Uppsala.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med landshövding Peter Egardt och SLU:s rektor Lisa Sennerby-Forsse.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med landshövding Peter Egardt och SLU:s rektor Lisa Sennerby-Forsse. Foto: David Sica/Stella Pictures

Sötvattenövervakningen i Sverige började med den stora Mälarundersökningen 1965.

Bakgrunden var de ökande övergödningsproblemen med kraftiga algblomningar. Mätningarna utökades, gjordes permanenta och kunde användas för att visa på positiva effekter på miljön av åtgärderna. Detta uppmärksammas nu genom ett heldagsseminarium där goda exempel från 50-års miljöövervaknings lyfts fram.

Bland talarna under dagen märks bland andra professor Chris Evans som är den tjugonde innehavaren av ”Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap”.