Drottningen diplomerade avdelning 76

Måndagen den 11 maj besökte Drottningen Danderyds sjukhus för att dela ut diplom i samband med demenscertifieringen av personalen på avdelning 76. Hela avdelningen har deltagit i Silviahemmets specialutbildning.

Drottningen med personalen på avdelning 76.

Drottningen med personalen på avdelning 76. Foto: Yanan Li

Avdelning 76 på Danderyds sjukhus tar hand om patienter som behöver akut medicinsk vård. För att bättre kunna ta hand om patienter med demens och demensliknande tillstånd har man satsat på en omfattande utbildning för personalen.

Drottningen träffade patienter under rundvandringen på avdelningen.

Drottningen träffade patienter under rundvandringen på avdelningen. Foto: Yanan Li

Danderyds sjukhus är det första akutsjukhuset i Sverige som specialutbildat och certifierat en hel avdelning inom detta område.

Drottningen tillsammans med chefsjuksköterska Charlotte Julius och Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet.

Drottningen tillsammans med chefsjuksköterska Charlotte Julius och Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet. Foto: Yanan Li

Silviahemmets certifiering

Silviahemmet erbjuder en utbildningscertifiering av demensenheter. Det innebär att all personal på enheten, vårdpersonal, städ, vaktmästare, chefer med flera blir utbildade i demensvård för att, oavsett sjukdomsgrad, kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.

Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildnings­certifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården.

Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.