Kungen besökte Blasieholmen

Fredagen den 8 maj besökte Kungen Blasieholmsudden i Stockholm för att få information om det planerade Nobel Center och om renoveringen av Nationalmuseum.

Kungen tillsammans med Anna-Karin Ericson och stf ståthållare Thomas Norell under rundvandringen på Blasieholmen. Holmen var obebyggd fram till 1550-talet då Gustav Vasa flyttade den flottstation och det varv som han hade anlagt nedanför slottet över till Blasieholmen.

Kungen tillsammans med Anna-Karin Ericson och stf ståthållare Thomas Norell under rundvandringen på Blasieholmen. Holmen var obebyggd fram till 1550-talet då Gustav Vasa flyttade den flottstation och det varv som han hade anlagt nedanför slottet över till Blasieholmen. Foto: Kungahuset.se

Kungen gjorde en rundvandring på Blasieholmsudden tillsammans med Anna-Karin Ericson, som är chef för Stadsmuseets kulturmiljöenhet och kontaktperson för remisser bland annat inom stadsbyggnad.

Kungen fick en arkitekt- och kulturhistorisk presentation av Blasieholmen samt information om status på det planerade Nobel Center och hur renoveringen av Nationalmuseum fortskrider.

Det utvändiga markarbetet kring Nationalmuseum pågår. När berget är frilagt kommer det att sprängas ur till rätt nivå för att ge plats för en gång och en ny ilastningsplats för konsten. Museiparken ska utformas med gångar mellan gräsytor och träd.

Det utvändiga markarbetet kring Nationalmuseum pågår. När berget är frilagt kommer det att sprängas ur till rätt nivå för att ge plats för en gång och en ny ilastningsplats för konsten. Museiparken ska utformas med gångar mellan gräsytor och träd. Foto: Kungahuset.se

Renoveringen av Nationalmuseum har pågått sedan 2013 och beräknas vara klar runt årsskiftet 2017/2018.

Kungen tar del av konsekvensbeskrivning för stadsbild och kulturmiljö.

Kungen tar del av konsekvensbeskrivning för stadsbild och kulturmiljö. Foto: Kungahuset.se

Vad gäller Nobel Center har Stadsbyggnadsnämnden tagit emot synpunkter och remissvar som nämnden ska bearbeta. Därefter ges direktiv om hur planarbetet ska fortsätta.