Kronprinsessparet i Kalmar

Fredagen den 8 maj besökte Kronprinsessparet Högalids folkhögskola och resurshuset i Kalmar för att får en inblick i länets integrationsarbete.

Kronprinsessparet vid Högalids folkhögskola.

Kronprinsessparet vid Högalids folkhögskola. Foto: Suvad Mrkonjic/TT

Kronprinsessparets dag i Kalmar började vid Högalids folkhögskola i Smedby där rektor Joakim Ivarsson tog emot.

Joakim Ivarsson, planeringschef Christina Edward och bildningschef Gull-Britt Johansson berättade om den språkutbildning skolan erbjuder vårdutbildade nyanlända, som bor i asylboende. Kronprinsessparet fick tillfälle att samtala med studenter som berättade om sin syn på processen kring att starta ett nytt liv i Sverige och Kalmar. Högalids folkhögskola arbetar tillsammans med Landstinget på ett innovativt sätt för att få in nyanlända med vårdutbildning snabbt i samhället.

Kronprinsessparet tillsammans med lärare Kent Ehrling och nyanlända vårdutbildade.

Kronprinsessparet tillsammans med lärare Kent Ehrling och nyanlända vårdutbildade. Foto: Suvad Mrkonjic/TT

Därefter besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Resurshuset, som är platsen för Socialförvaltningens samlade arbetsmarknadsinsatser. Verksamhetschef Ann-Charlotte Hedström och handledare Malin Gruvhagen berättade om hur de arbetar med nyanlända och hur etableringskedjan fungerar.

Kronprinsessparet fick även samtala med några kvinnor som befinner sig i senare delen av etableringsprocessen.

Kronprinsessparet på Resurshuset tillsammans med kvinnor som befinner sig i senare delen av etableringsprocessen.

Kronprinsessparet på Resurshuset tillsammans med kvinnor som befinner sig i senare delen av etableringsprocessen. Suvad Mrkonjic/TT

Besöket i Kalmar är en fortsättning av tidigare besök på temat migration och integration.

I början av maj besökte Kungen och Kronprinsessan Migrationsverket i Malmö där de fick information om asylprocessen och situationen för ensamkommande barn.

I slutet av april besökte Kronprinsessparet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där de fick en uppdatering kring kommunernas arbete med migration- och integrationsfrågor.

I mitten av april besökte Kronprinsessan Bryssel där Kronprinsessan bland annat träffade UNCHR som berättade om det arbete de gör, framförallt vad gäller flyktingsituationen i Medelhavet och Syrien.