Kronprinsessparet vid seminarium om att förebygga utanförskap

Onsdagen den 6 maj deltog Kronprinsessparet i ett seminarium på temat hur fysisk aktivitet kan bidra till att förebygga utanförskap. Seminariet arrangerades av Kronprinsessparets Stiftelse och hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Kronprinsessparet tillsammans med seminariets talare Helena Svaleryd, Ahmed Hussein, Cecilia Andrén Nyström, Morgan Alling, Anja Nordenfelt, Somayeh Cardeijn och John Laselle.

Kronprinsessparet tillsammans med seminariets talare Helena Svaleryd, Ahmed Hussein, Cecilia Andrén Nyström, Morgan Alling, Anja Nordenfelt, Somayeh Cardeijn och John Laselle. Foto: Kungahuset.se

Att motverka utanförskap för barn och unga är ett av Kronprinsessparets Stiftelses fokusområden. Stiftelsen vill att alla barn och unga ska få möjlighet att känna sig som en naturlig del av samhället, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Inbjudna till seminariet var en rad personer som på olika sätt arbetar med att förebygga utanförskap och under eftermiddagen gavs exempel på hur fysisk aktivitet kan bidra till detta. Moderator var Dilsa Demirbag-Sten, journalist och grundare av stiftelsen Berättarministeriet.

Kronprinsessan inledningstalade.

Kronprinsessan inledningstalade. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan inledde seminariet och hoppades att eftermiddagen skulle ge inspiration och stärka deltagarna i deras viktiga engagemang.

Ni behövs, ni gör skillnad!

H.K.H. Kronprinsessan

Första talare var Helena Svaleryd, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Hon presenterade sin forskning som visar tydliga samband mellan familjebakgrund, ekonomisk ojämlikhet och barns välmående.

Därefter samtalade Dilsa Demirbag-Sten med Cecilia Andrén Nyström, John Laselle och Anja Nordenfelt. Tre personer som driver idrottsverksamheter med syfte att motverkar utanförskap.

Cecilia Andrén Nyström är grundare av Futebol dá força som utbildar och coachar unga ledare som använder fotboll som plattform för att skapa en trygg mötesplats där unga tjejer kan växa och utvecklas med stärkt självförtroende och självkänsla. De driver också Futebol Aberto – öppna träningar för att locka in tjejer som inte har en naturlig koppling till fotboll och föreningsliv.

John Laselle, verksamhetsledare för Löparakademin, berättade hur de med löpning som redskap aktiverar ungdomar och ger dem redskap för att sätta upp och nå personliga mål.

Anja Nordenfelt, är verksamhetschef för En frisk generation som har som vision att Sverige ska ha världens friskaste barn. En frisk generation inspirerar familjer till en aktiv livsstil och erbjuder ett brett, varierat utbud av kostnadsfria aktiviteter.

Under seminariet diskuterade deltagarna kring ämnet ”Hur kan du och jag bidra till att fler barn och familjer får tillgång till aktiviteter och idrott?” Bland annat lyftes vikten av att inspirera unga och att lyfta fram förebilder inom idrott.

Under seminariet diskuterade deltagarna kring ämnet ”Hur kan du och jag bidra till att fler barn och familjer får tillgång till aktiviteter och idrott?” Bland annat lyftes vikten av att inspirera unga och att lyfta fram förebilder inom idrott. Foto: Kungahuset.se

Somayeh Cardeijn, som arbetar som personlig tränare, aktiverade alla deltagarna under en rörelsepaus.

Dilsa Demirbag-Sten talade sedan med Ahmed Hussein, en av spelarna i Somalias bandylandslag. Han berättade om den resa som satsningen på bandylandslaget innebar för spelarna. Laget tog sig inte bara till VM i Sibirien efter några månaders skridskoträning utan gjorde dessutom mål. De fick fans över hela världen och vid hemkomsten till Borlänge anordnades en välkomstceremoni på torget. I filmen Trevligt folk, som hade biopremiär i januari, visas landslagets första år.

Morgan Alling talade bland annat om hur viktigt det är att ge barn självkänslan tillbaka.

Morgan Alling talade bland annat om hur viktigt det är att ge barn självkänslan tillbaka. Foto: Kungahuset.se

Siste talaren var skådespelaren Morgan Alling, som berättade om sin uppväxt som maskrosbarn och hur han brutit sig loss från sitt sociala arv och lyckats vända livets eländen till något konstruktivt.

Prins Daniel avslutade eftermiddagens seminarium med att tacka alla talare och framhöll hur viktigt det är att lyfta fram goda exempel och föra samman människor som arbetar mot samma mål.

Kronprinsessparets stiftelse

Med anledning av Kronprinsessparets bröllop 2010 bildade Kronprinsessan och Prins Daniel en stiftelse. Stiftelsen ska främja barn och ungdomar i Sverige med syfte att motverka utanförskap och främja god hälsa.

Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse