Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst

Tisdagen den 5 maj närvarade Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst som ägde rum i Skånska Gruvan vid Skansen. Kronprinsessan är medlem och förste hedersledamot av vänföreningen sedan 1997.

Efter årsmötesförhandlingarna, som leddes av ordförande Niclas Forsman, delade Kronprinsessan ut vänföreningens resestipendier till:

Leif Wallin, Nordiska museet, för att resa och praktisera på National Trust i Storbritannien. Annika Gooch för en resa till världsutställningen i Milano 2015 som har temat Att föda jorden. Energi för livet. Cecilia Dahlquist och Johan Deander, Skansen, för en resa till London Zoo och deras Children Zoo för att inspireras och stärka arbetet med gästupplevelsen av Lill-Skansen. Dina Liljedahl Zymarikopoulo, Skansen, för en studieresa till Beamish museum i Storbritannien för att studera arbetet med lokalvård i kulturhistoriska miljöer.

Sammankomsten avrundades med musik av Adolf Fredriks musikklass årskurs 4.

Nordiska museets och Skansens Vänner

Vänföreningen bildades 1918 och syftet är att stödja, främja och sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet. Föreningen är ideell och verkar i museigrundaren Artur Hazelius anda.

Hans motto var ”känn dig själv” med innebörden att människan förstår sig själv utifrån sin historia. Överskottet i föreningen går till att stödja projekt vid Skansen och Nordiska museet samt för inköp till samlingarna.