Prins Daniel besökte Vinnova

Måndagen den 4 maj besökte Prins Daniel Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet.

Prinsen träffade medarbetare på Vinnova.

Prinsen träffade medarbetare på Vinnova. Foto: Anette Andersson

Under besöket hade Prinsen möte med ledningsgruppen, under ledning av generaldirektör Charlotte Brogren. Prinsen fick också information om Vinnovas aktuella projekt av respektive projektledare.

Vinnova

Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar man ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Vinnova är en statlig styrelsemyndighet under Närings­departementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Man är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området.