Kungen och Kronprinsessan besökte Migrationsverket i Malmö

Måndagen den 4 maj besökte Kungen och Kronprinsessan Migrationsverket i Malmö för att fördjupa sig i asylprocessen och situationen för ensamkommande barn.

Kungen och Kronprinsessan möter ensamkommande flyktingbarn på hemmet Duvan.

Kungen och Kronprinsessan möter ensamkommande flyktingbarn på hemmet Duvan. Foto: Tomislav Stjepic

Vid Migrationsverket välkomnades Kungen och Kronprinsessan av Mikael Ribbenvik, operativ chef, och regionchef Åsa Lindberg, som också guidade genom lokalerna.

Vid Ansökningsenheten berättade Åsa Lindberg om verksamheten i Region Syd, som är de fyra länen Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge, och om hur asylprocessen går till. Processen börjar med ett möte med en handläggare som efter det inledande samtalet upprättar en asylansökan, därefter tas foto och fingeravtryck.

Kungen och Kronprinsessan fick se det nya kundcentret, som är ett så kallat fullservice-center, dit man kan vända sig oavsett ärende. Därigenom blir centret ett sätt att hålla kontakten med de asylsökande då den initiala prövningsprocessen är avklarad.

Kungen och Kronprinsessan träffade Majed vid kundcentret. Han berättade att han kommer från Aleppo i Syrien och flydde hit tillsammans med sina två systrar via Turkiet och Grekland. Han är utbildad allmänläkare och väntar sedan åtta månader på sitt asylbeslut.

Kungen och Kronprinsessan träffade Majed vid kundcentret. Han berättade att han kommer från Aleppo i Syrien och flydde hit tillsammans med sina två systrar via Turkiet och Grekland. Han är utbildad allmänläkare och väntar sedan åtta månader på sitt asylbeslut. Foto: Kungahuset.se

I videoutredningsrummet berättade Christina Håkansson Modin om hur utredningar i asylärenden via videolänk går till. Varje ansökan utreds individuellt med personliga samtal. Möjligheten att utreda via videolänk underlättar för de som av olika anledningar har svårt att ta sig till kontoret i Malmö. I dag finns möjligheten att länka från ett tjugotal kontor runt om i landet.

Därefter hölls tre korta föreläsningar i konferensrummet Dag Hammarskjöld:

  • Mikael Ribbenvik talade om flyktingströmmar över Medelhavet, som ofta är vägen för de stora grupper som flyr från Syrien, Irak och Eritrea.
  • Teamledare Sara Jacobsson berättade hur processen ser ut när en asylansökan är uppenbart ogrundad. Uppenbart ogrundat är t.ex. att vara arbetslös eller bostadslös. En sådan process ska vara klar inom 3 månader.
  • Teamledare Nan Kinnander, barnenheten, talade om hur processen ser ut för ensamkommande flyktingbarn. Bland annat om att barn inom 48 timmar ska veta var de ska bo någonstans och vilken kommun som har ansvar för dem. Ungefär 90 % av alla asylsökande barn får stanna.

Förmiddagen avslutades med en rundvandring på Asylprövningsenheten där Kungen och Kronprinsessan samtalade med medarbetarna.

Kungen och Kronprinsessan under rundvandringen på Migrationsverket. Här i samtal med Eszter Partin, beslutsfattare på arbetstillståndsenheten på Migrationsverket i Malmö.

Kungen och Kronprinsessan under rundvandringen på Migrationsverket. Här i samtal med Eszter Partin, beslutsfattare på arbetstillståndsenheten på Migrationsverket i Malmö. Foto: Kungahuset.se

Under en arbetslunch, som hölls på residenset under värdskap av landshövding Margareta Pålsson, presenterade regionala aktörer olika projekt som syftar till att utveckla etablering av asylsökande.

Bland andra berättade Anna Fabri, universitetsadjunkt på Malmö högskola, om ett forskningsprojekt där man tar fram metoder för hur fysisk aktivitet, som upplevs som meningsfull av individen, kan integreras som hälsofrämjande aktiviteter i etableringsplanerna. Modo Joof, föreningssamordnare i projekt Nätverk- Aktivitet och Delaktighet (NAD), berättade hur projektet underlättar för nyanlända flyktingar att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna organisationer och på så sätt träffa andra människor som man kan dela intressen med.

Efter lunchen besökte Kungen och Kronprinsessan Duvan i Kirseberg, ett hem för ensamkommande flyktingbarn.

I ett klassrum fick Kronprinsessan och Kungen en presentation av hemmet Duvan. Kommunalråd Carina Nilsson, som ansvarar för socialtjänst, vård och omsorg i Malmö stad, enhetschef Sema Soen och sektionschef Vladana Andersson berättade om hur de tar emot ensamkommande flyktingbarn.

I ett klassrum fick Kronprinsessan och Kungen en presentation av hemmet Duvan. Kommunalråd Carina Nilsson, som ansvarar för socialtjänst, vård och omsorg i Malmö stad, enhetschef Sema Soen och sektionschef Vladana Andersson berättade om hur de tar emot ensamkommande flyktingbarn. Foto: Kungahuset.se

Här finns plats för 50 barn, uppdelat på tre avdelningar. Här bor barn från 0 till 18 år, de tar också emot minderåriga föräldrar och deras barn. Personalen här är mellan 22 och 64 år och representerar 22 nationaliteter. Alla stora invandrarspråk talas i arbetsgruppen.

Vita tavlan i klassrummet. Redan efter fem dagar på Duvan anmäls barnen till skolan. Det kan dröja en tid innan de kan börja i skolan, men personalen sätter direkt i gång med viss undervisning på boendet. Man arbetar även aktivt med att få ut barnen i föreningslivet.

Vita tavlan i klassrummet. Redan efter fem dagar på Duvan anmäls barnen till skolan. Det kan dröja en tid innan de kan börja i skolan, men personalen sätter direkt i gång med viss undervisning på boendet. Man arbetar även aktivt med att få ut barnen i föreningslivet. Foto: Kungahuset.se

Verksamheten har funnits här sedan 2006 då kommunen tog över ansvaret. Förra året kom det 7049 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Kring 1 500 av dem stannade i Malmö och 422 har bott på Duvan. Sedan 2006 har endast 20 av de barn som bott på Duvan återförenats med sina familjer.

Kungen och Kronprinsessan fick tillfälle att träffa barn från Somalia och Afghanistan. Barnen berättade bland annat om förhoppningar om att komma i kontakt med sina familjer, om drömmen om att få en bra utbildning och att de innan de anlände hade hört att Sverige skulle vara ett bra land.

Kungen och Kronprinsessan fick tillfälle att träffa barn från Somalia och Afghanistan. Barnen berättade bland annat om förhoppningar om att komma i kontakt med sina familjer, om drömmen om att få en bra utbildning och att de innan de anlände hade hört att Sverige skulle vara ett bra land. Foto: Kungahuset.se

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken. Migrationsverket har verksamhet i hela Sverige och kontor på ett 40-tal orter.

Människor på flykt

Migrationsverket uppskattar att cirka 80 000 personer kommer att söka asyl i Sverige i år och under de närmaste åren väntas många människor fortsätta att söka skydd i Sverige. Flyktingströmmarna är en global fråga som ligger högt på alla länders agendor och FN:s flyktingorgan. FN bedömer att cirka 50 miljoner människor i världen är på flykt just nu.

Kungen besökte huvudkontoret i Norrköping

I februari 2015 besökte Kungen myndighetens huvudkontor i Norrköping och fick då en lägesrapport om migrationen till Sverige och integrationen av de nyanlända.