Kronprinsessparet besökte Sveriges Kommuner och Landsting

Onsdagen den 29 april besökte Kronprinsessparet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att få en uppdatering av kommunernas arbete med migration- och integrationsfrågor.

Kronprinsessparet tillsammans med SKL:s ordförande Lena Micko och vd Håkan Sörman.

Kronprinsessparet tillsammans med SKL:s ordförande Lena Micko och vd Håkan Sörman. Foto: Rickard L Eriksson

Under Kronprinsessparets besök på SKL:s huvudkontor i Stockholm berättade ordförande Lena Micko, vd Håkan Sörman, Per-Arne Andersson, direktör och chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad samt kommunikatör Linda Tidekrans Möller om asyl- och flyktingmottagandet ur ett kommunalt perspektiv.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.