Drottningen vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag

Fredagen den 24 april var Drottningen vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag i Stockholm. Silviahemmet bjuder varje år in till en inspirationsdag för dem som arbetar med personer med demenssjukdom.

Drottningen anländer till inspirationsdagen tillsammans med Claes Dinkelspiel, styrelsemedlem i Stiftelsen Silviahemmet.

Drottningen anländer till inspirationsdagen tillsammans med Claes Dinkelspiel, styrelsemedlem i Stiftelsen Silviahemmet. Foto: Kungahuset.se

Dagens moderator var Wilhelmina Hoffman. Hon är överläkare, verksamhetschef för Silviahemmet och föreståndare för Svenskt Demenscentrum. Inledningsvis introducerade hon inspirationsdagens program där experter bland annat talar kring åldrande i förändring, trauman och demens samt vikten av kultur.

Wilhelmina Hoffman berättade också att det snart finns 550 Silviasystrar i landet och 180 Silviasjuksköterskor. I maj examineras de första Silvialäkarna.

Under rubriken Åldrandet idag och imorgon talade sedan Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han är forskningsledare för H70 som är en av världens mest kända befolkningsstudier och den första studien i världen som undersökt hur äldre människor egentligen mår fysiskt och psykiskt.

Överlevnaden ökar i hela världen; år 2005 fanns 87 miljoner personer över 80 år i världen. År 2050 kommer den siffran att vara kring 391 miljoner. Och vi klarar av sjukdomar allt bättre – ”människor blir friskare med sina sjukdomar”. Det är fler som har demenssjukdomar idag, men det beror på att vi är fler människor. Tittar man på antalet i varje åldersgrupp så minskar sjukdomen.

Att man idag talar om att 70 år är ”det nya 50”, menar Ingmar Skoog har att göra med att vi just är friskare, i bättre intellektuell form och ser framtiden som ett tillfälle att hinna göra saker man inte hunnit under arbetslivet.

Professor Ingmar Skoog gav tre råd för att åldras på bästa sätt; rök inte, kolla upp kärlsjukdomar och ät bra mat.

Professor Ingmar Skoog gav tre råd för att åldras på bästa sätt; rök inte, kolla upp kärlsjukdomar och ät bra mat. Foto: Kungahuset.se

Därefter talade Silviasjuksköterskan Kajsa Båkman om vikten av ett individanpassat arbetssätt när en person med trauman från tidigare delar i livet utvecklar demens.

Iréne Ericsson förmedlade erfarenheter utifrån sin forskning om välbefinnande för personer med demenssjukdom.

Efter lunchen presenterade Cecilia Bengtsson, Regionbiblioteket Stockholm och Sara Hjulström, Svenskt Demenscentrum, projektet Möte med Litteraturen. Ett nationellt läsfrämjandeprojekt gentemot hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Till en början är det 5-6 bibliotek i Sverige som ska öka sin kunskap och förståelse kring demens och utveckla sina verksamheter gentemot målgruppen.

Samtalen under eftermiddagen fortsatte sedan med att belysa vikten av kultur i demensvård och omsorg. Cirkus Cirkör visade föreställningen På flygande fot. Den ingår i projektet Cirkus Äldre De Luxe. Det drivs av Cirkus Cirkör och fungerar som en trestegs-raket; showen, ”sittcirkus” för de äldre, som en slags rörelseträning, samt kompetensutveckling för personalen kring hur de kan fortsätta med träningen.

Det var när Botkyrka kommun vände sig till Cirkus Cirkör och frågade om de kunde göra cirkus för boende på äldrehem som projektet ”Äldre De Luxe” uppstod.

Det var när Botkyrka kommun vände sig till Cirkus Cirkör och frågade om de kunde göra cirkus för boende på äldrehem som projektet ”Äldre De Luxe” uppstod. Foto: Kungahuset.se

Drottningen invigde projektet Möten Med Minnen i januari 2013. Det är ett landsomfattande projekt som riktas till människor som har drabbats av någon form av demenssjukdom. Syftet är att genom kontakt med konst och konstobjekt öka demenssjukas livskvalitet.

Det var Museum of Modern Art (MoMA) i New York som 2007 startade med konstvisningar för personer med demens. Visningar där det sociala står i fokus. Nationalmuseum tog projektet till Sverige och har involverat och utbildat vårdpersonal och konstpedagoger.

I dag är 88 museer runt om i landet involverade, 696 visningar har gjorts för 4872 besökare.

Inspirationsdagen avslutades med prisutdelningar

Under kvällen delade Drottningen ut flera priser och stipendier till personer som genom sitt arbete eller sin forskning förbättrar demensvården eller verkar för utvecklingen av äldrevården.

Psykogeriatriker, överläkare Ragnar Åstrand tilldelades Silviahemmets Forsknings- och Utbildningsstipendium för sitt mångåriga arbete och sina betydande insatser för den Svenska Demensvården. Här tillsammans med Drottningen och Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet.

Psykogeriatriker, överläkare Ragnar Åstrand tilldelades Silviahemmets Forsknings- och Utbildningsstipendium för sitt mångåriga arbete och sina betydande insatser för den Svenska Demensvården. Här tillsammans med Drottningen och Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Priserna som delades ut var bland annat Silviahemmets Forsknings- och Utbildnings­stipendium 2015 som gick till Ragnar Åstrand, överläkare på Minnesmottagningen i Karlstad.

Älandsgården (Härnösand) och Kirsebergs minnesteam (Malmö) tilldelades Bästa demensboende respektive Bästa demensteam i hemtjänsten, priser som är instiftade av Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.

Årets Queen Silvia Nursing Award-stipendiater är Emilia Engman, som studerar till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola i Stockholm, och Laura Virtanen, sjukskötarstuderande vid Metropolia yrkeshögskola i Finland. Varje år delas priset ut till sjukskötarstuderande som lämnar in den bästa idén för en förbättrad äldrevård eller social- och hälsoservice för de äldre.

Stiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av Drottningen 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning och utbildningscertifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. Silviahemmets strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.