Kronprinsessan i Haag och Bryssel

Onsdagen den 22 april och torsdagen den 23 april var Kronprinsessan i Haag och Bryssel för att träffa företrädare för några av de internationella organisationerna som är baserade där. Framför allt var det den aktuella situationen kring migration, integration och flykting­utmaningar som stod på dagordningen.

Kronprinsessan och domaren Silvia Fernández de Gurmendi, president för Internationella Brottmålsdomstolen (ICC).

Kronprinsessan och domaren Silvia Fernández de Gurmendi, president för Internationella Brottmålsdomstolen (ICC). Foto: Stella Pictures

Haag 22 april

Onsdagen tillbringades i Haag och inleddes med ett möte med domaren Silvia Fernández de Gurmendi som är president för Internationella Brottmåls­domstolen (ICC). Domstolen är en permanent internationell domstol för utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten – bland annat mål som rör sexuellt och genderbaserade brott – samt krigsförbrytelser. Kronprinsessan samtalade med företrädare för olika delar av domstolen.

Under besöket på Internationella Brottmålsdomstolen (ICC).

Under besöket på Internationella Brottmålsdomstolen (ICC). Foto: Stella Pictures

Under eftermiddagen besökte Kronprinsessan Europol och togs emot av Rob Wainwright, chef för Europol. Europols verksamhet är inriktad på att bekämpa organiserad brottslighet, terrorism och andra former av allvarlig brottslighet. Exempel på sådan brottslighet är olaglig narkotikahandel, människosmuggling och människohandel, penningtvätt och IT-brottslighet. Kronprinsessan samtalade även med de svenska polissambandsmän och tullinspektörer som arbetar på den svenska desken.

Dagen avslutades på OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Generaldirektör Ahmet Üzümcü välkomnade och Kronprinsessan fick möjlighet att träffa medarbetare som är involverade i arbetet med att förhindra spridning och användning av kemiska vapen. OPCW tilldelades Nobels Fredspris 2013.

Bryssel 23 april

Dagen inleddes på UNHCR:s Brysselkontor där Philippa Candler, Head of Policy & Legal Support Unit, tog emot. Kronprinsessan fick en genomgång av det arbete som FN:s flyktingorgan UNHCR gör, framförallt vad gäller flyktingsituationen i Medelhavet och Syrien.

Kronprinsessan hade möte med Philippa Candler, Head of Policy & Legal Support Unit, vid besöket på FN:s flyktingorgan UNHCR.

Kronprinsessan hade möte med Philippa Candler, Head of Policy & Legal Support Unit, vid besöket på FN:s flyktingorgan UNHCR. Foto: Kungahuset.se

Därefter mötte Kronprinsessan Rory Keane, Head of Office, UN Liaisons Office for Peace and Security, och fick höra om fredsbevarande operationer och samarbeten mellan EU och FN.

Frihandelsavtalet med USA var ämnet under mötet med Maria Åsenius, Head of Cabinet hos EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Efter en arbetslunch med ambassadör Anders Ahnlid, Sveriges ständige representant vid Europeiska unionen, avslutades besöket i Bryssel hos Alain Le Roy, generalsekreterare för Europeiska utrikestjänsten (EEAS). EEAS uppdrag är att bistå i arbetet med Europeiska unionens gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Temat för samtalet var Challenges in the neighbourhood East-South and impact on the role of EU as a foreign policy actor.