Kungen höll avskedsaudiens för Greklands ambassadör

Tisdagen 21 april hölls avskedsaudiens på Kungl. Slottet för Aliki Hadji, ambassadör Grekland. Vid audiensen förlänades ambassadören Kungl. Nordstjärneorden, kommendör av första klass.

Kungen tillsammans med Greklands avgående ambassadör Aliki Hadji.

Kungen tillsammans med Greklands avgående ambassadör Aliki Hadji. Foto: Kungahuset.se

När en ambassadör tillträder sin tjänst i Sverige tas han eller hon emot av Kungen på en högtidlig audiens. När ambassadören reser hem igen sker ett liknande möte, om än något mindre formellt.

Nordstjärneorden

Nordstjärneorden delas ut till utländska medborgare som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.