Drottningen i Kista grundskola med Mentor Sverige

Tisdagen den 21 april var Drottningen i Kista grundskola för att delta i Mentor Sveriges årsstämma. Drottningen grundade Mentor 1994 och är organisationens hedersordförande.

Drottningen vid årsstämman i Kista grundskola.

Drottningen vid årsstämman i Kista grundskola. Foto: Kungahuset.se

Mentor är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år. Kista grundskola har samarbetat med Mentor i över tio år.

Dagen började i ett av skolans klassrum där Mentors styrelse hade sammanträde. Karin Jordås, generalsekreterare för Mentor Sverige, berättade om det gångna årets verksamhet och att de då stöttade över 7 500 ungdomar. Styrelsen diskuterade även framtida strategier för att kunna bemöta de allt fler unga som önskar ha fler vuxna närvarande i sina liv.

Drottningen sitter bredvid styrelsens ordförande Jan Carlzon och Karin Jordås som är generalsekreterare för Mentor Sverige. Bakom dem sitter styrelsemedlemmarna Thomas Hvid och Stefan Persson.

Drottningen sitter bredvid styrelsens ordförande Jan Carlzon och Karin Jordås som är generalsekreterare för Mentor Sverige. Bakom dem sitter styrelsemedlemmarna Thomas Hvid och Stefan Persson. Foto: Kungahuset.se

Eleverna och Mentors ungdomsråd tar en så kallad selfie med Drottningen.

Eleverna och Mentors ungdomsråd tar en så kallad selfie med Drottningen. Foto: Kungahuset.se

Drottningen inledde stämman med ett välkomsttal och uppmanade bland annat alla vuxna på plats att tala med minst två ungdomar under stämman. Och framhöll att vuxna har mycket att lära av unga, de är vår framtid.

Därefter talade bland andra Kista grundskolas rektor Per Wadman, som berättade att över 90 % av eleverna här går ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Han talade också om vad samarbetet med Mentor betyder för skolan, området och hans elever. Bland annat deltog i höstas skolans niondeklassare i programmet Proffsmentor. Anställda vid spelföretaget King kom till skolan vid fem tillfällen för att inspirera och coacha de fyra högstadieklasserna till lust att arbeta, gnista och framtidstro.

Stämmans konferencier Annika Dopping pratar med Anatoli Ponomarev, som är mentor. Han berättade om vikten av att ha nätverk, förebilder och livsplaner.

Stämmans konferencier Annika Dopping pratar med Anatoli Ponomarev, som är mentor. Han berättade om vikten av att ha nätverk, förebilder och livsplaner. Foto: Kungahuset.se

Generalsekreterare Karin Jordås avslutade stämman med uppmaning om engagemang. Hon lyfte åter att aldrig förr har så många unga sökt upp Mentor och att antalet unga som har det svårt ökar.

Om Mentor

Drottningen grundade Mentor 1994 och är organisationens hedersordförande.

Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13–17 år. Genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar organisationen till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger.

Organisationen samarbetar med föräldrar, kommuner, skolor och företag.

Mentor International är den internationella paraplyorganisation som Mentor Sverige ingår i och samverkar med. Organisationen finns i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Tyskland och Baltikum, och genomför också projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.

Sedan starten 1994 har Mentor nått över 2,5 miljoner barn och ungdomar.